Bildet viser norsk soldat som snakker med afganske barn fra en bil.

Veteraners helse

Det har vært forsket mye på veteranenes fysiske og psykiske helse de siste ti årene, og det finnes nå mye kunnskap rundt dette.

Funnene som er gjort viser til at den psykiske helsen til de som har tjenestegjort i 5 internasjonale operasjoner er god og omtrent som normalt i den norske befolkningen. Videre viser studiene at de som har hatt den mest psykisk belastende tjenesten, og som har vært mest traumatisk eksponert i tjenesten, også har hatt størst risiko for å utvikle psykiske plager som følge av tjenesten.