Bildet viser norsk soldat som snakker med afganske barn fra en bil.

Informasjon på skoler og barnehager

Mange nordmenn har liten kunnskap om de internasjonale operasjonene Norge har deltatt- eller deltar i, utover det de ser i media. For å styrke nordmenns kunnskap om dette er informasjon viktig. FN dagen 24. oktober markeres på skolene, og denne dagen vil også være en dag for å informere om Forvarets rolle i fredsbevarende operasjoner, og veteranenes innsats for Norge som nasjon.

Tiltak: Utarbeide et informasjonsopplegg som kan benyttes på skolene 24. oktober. Bruk veteraner i kommunen som ressurser for i informasjonsarbeidet.