Bildet viser norsk soldat som snakker med afganske barn fra en bil.

Aktuelle kommunale tjenester som veteranene og deres familie og pårørende kan få behov for oppfølging av

Kommunen leverer et mangfold av tjenester som veteraner og deres familie og pårørende kan komme til å få behov for støtte og hjelp av. Dette vil være både i tiden før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner. Veilederen Grunnlag for utvikling av kommunal veteranplan, som er utarbeidet av Forsvaret, viser til tjenesteområder innen kommunehelsetjeneste, forebyggende tjenester som familievern, skoler og barnehager og NAV. I tillegg vil psykososialt kriseteam kunne være aktuelt hvis den som tjenestegjør i utlandet blir skadet eller omkommer i tjenesten.

For å kunne gi en god oppfølging av veteraner og deres familie og pårørende når de har behov for det, er det viktig at de kommunale tjenesteområdene som skal tilby de nødvendige tilbudene også har nødvendig kunnskap om utfordringene til veteranene og deres familie og pårørende.

Tiltak: Kartlegge og utarbeide en oversikt over hvilke kommunale tjenester som vil være aktuelle i arbeidet med å ivareta veteraner og deres familie og pårørende. Tilføre nødvendig kompetanse til de aktuelle kommunale tjenestene.