Bildet viser norsk soldat som snakker med afganske barn fra en bil.

Veterankontakt i kommunen

Kommunen leverer et mangfold av tjenester, og for en veteran og deres familie og pårørende kan det være en utfordring å vite hvor de skal henvende seg for å få tak i de rette tjenestene. Etablering av en veterankontakt i kommunen som veteraner og deres familie og pårørende kan henvende seg til, vil være til stor nytte for begge parter. En veterankontakt må kjenne til de tilbudene kommunen har til ivaretagelse og oppfølging av

  • veteraner som er stadig eller tidligere tjenestegjørende
  • deres pårørende, barn og familie

i perioden

  • før
  • under 
  • etter

tjeneste i internasjonale operasjoner. Det vil derfor være en fordel at veterankontakten til daglig har sitt virke i et programområde i kommunen som er sentralt i å tilby mange av disse tjenestene. Programområde for Forebyggende tjenester vil være relevant for etablering av veterankontakt.

Tiltak: Kommunen etablerer veterankontakt i kommunen, fortrinnsvis organisert under programområde Forebyggende tjenester.