Bildet viser norsk soldat som snakker med afganske barn fra en bil.

Offentlige regionale ressurser

De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) har de siste 10 årene opparbeidet seg kompetanse om veteraners helseutfordringer. RVTS skal være en kompetanseressurs for kommuner i forhold til veteraner og deres pårørendes psykiske helse, og en samhandlingsressurs for kommunene mot de regionale spesialisthelsetjenestene Distriktspsykiatrisk senter (DPS) og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).