Bildet viser norsk soldat som snakker med afganske barn fra en bil.

Hvem er veteran?

St. Meld. 15 (2019-2020) «Også når det blir krevet – Veteraner i vår tid» definerer begrepet veteran som militært personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Tradisjonelt gjelder dette for krigsseilere og soldater som tjenestegjorde under 2. verdenskrig, Tysklandsbrigaden, og militære operasjoner forankret i FN (FN- og NATO tjeneste).

Det er også personell fra justis- og utenriksdepartementet som har tjenestegjort for Norge i internasjonale operasjoner uten at de blir definert som veteraner. Selv om de ikke defineres som veteraner i henhold til denne planen, vil det likevel være aktuelt for disse å bli ivaretatt og fulgt opp av kommunen på samme måte som veteranene.