Årlig møte med representant fra NVIO og andre lokale veteranforeninger

God dialog med de lokale veteranforeningene er en viktig faktor for å kunne gi anerkjennelse, ivaretagelse og oppfølging til kommunens veteraner, og deres familie og pårørende. Regelmessige møter er relevant verktøy for å etablere og opprettholde en god dialog. Gjennomgang av kommunens veteranplan vil være et aktuelt tema på disse møtene.

Tiltak: Etablere en plan for årlige møter med kommunens lokale veteranorganisasjoner. Koordinere møtene med den lokale NVIO foreningen som representerer de fleste veteranene i kommunen.