Bildet viser norsk soldat som snakker med afganske barn fra en bil.

Årlig møte med representant fra NVIO og andre lokale veteranforeninger

God dialog med de lokale veteranforeningene er en viktig faktor for å kunne gi anerkjennelse, ivaretagelse og oppfølging til kommunens veteraner, og deres familie og pårørende. Regelmessige møter er relevant verktøy for å etablere og opprettholde en god dialog. Gjennomgang av kommunens veteranplan vil være et aktuelt tema på disse møtene.

Tiltak: Etablere en plan for årlige møter med kommunens lokale veteranorganisasjoner. Koordinere møtene med den lokale NVIO foreningen som representerer de fleste veteranene i kommunen.