Bildet viser norsk soldat som snakker med afganske barn fra en bil.

Lokal levekårsundersøkelse for veteraner i Drammen kommune

Det har vært gjennomført internasjonale og nasjonale levekårsundersøkelser for veteraner fra internasjonale operasjoner og deres familier og pårørende. Men det har ikke vært gjort på lokalt nivå i kommunen. Samtidig er god kunnskap om veteranene og deres familie og pårørendes livssituasjon avgjørende for å kunne gi de som trenger det god oppfølging.

Tiltak: Gjennomføre en levekårsundersøkelse i løpet av planperioden, for å kartlegge veteranene og deres familie og pårørendes levekår I Drammen kommune. Kartleggingen planlegges høsten 2021 og gjennomføres første halvdel av 2022.