Lederutvikling

Kommunen skal tilby og legge til rette for arenaer med faglig påfyll, erfaringsdeling og refleksjon rundt tema ledelse.

Vi tror på ledelse i Drammen kommune. Ledelse er et av de viktigste virkemidlene for å levere godt på samfunnsoppdraget. Du vil som leder i kommunen tilbys deltakelse i varierte tiltak innen lederutvikling, inkl. deltakelse i fellessamlinger og mer målspesifikke grupper.

Lederutviklingen utgjør en felles kompetansegrunnmur for alle ledere i Drammen kommune og skal utvikle kunnskaper, holdninger og ferdigheter som understøtter kommunens felles planer og satsningsområder.

Du vil også få tilgang til et eget område i Teams, «Campus Ledelse». Her ligger all dokumentasjon og videoopptak tilgjengelig fra tidligere samlinger og annen relevant ledelsesteori.