Søk jobb i Drammen kommune.

Tittel Avdeling Type
Vernepleiere og/eller miljøterapeuter Børresen ungdomsskole, Drammen kommune Fast
Avdelingsleder Arena kultur, idrett og friluftsliv, Drammen kommune Fast
Vi søker rektor til Tømmerås skole Skole, Drammen kommune Fast
Vi søker rektor til Svelvik ungdomsskole Skole, Drammen kommune Fast
Sommervikar til hjemmetjenesten i Mjøndalen og Krokstadelva Hjemmetjenesten Mjøndalen, Drammen kommune Sesongarbeid
Sommervikarer hjemmesykepleien Drammen kommune, avdeling Øren, Underlia og Filten Vikariat
Lærer? Enestående mulighet ved Åssiden skole! Åssiden skole, Drammen kommune Vikariat
Konsulent/Spesialkonsulent Juridisk, plan og byggesak, Drammen kommune Fast
Sykepleier/ vernepleier/ sosionom Psykisk helse og rusarbeid 1, Drammen kommune Fast
Avdelingsleder skole Galterud ungdomsskole, Drammen kommune Fast
Fritidskontakter søkes Aktiv fritid, Drammen kommune Deltid
Prosjektkoordinator/Arealplanlegger Prosjektutvikling, Drammen kommune Fast
Juridisk rådgiver Prosjektutvikling, Drammen kommune Fast
Landskapsarkitekt 1.års engasjement Samferdsel, vei- og parkforvaltning, Drammen kommune Vikariat
Landskapsarkitekt Samferdsel, vei- og parkforvaltning, Drammen kommune Fast