Søk jobb i Drammen kommune.

Tittel Avdeling Type
Vi ønsker flere sykepleiere til vår virksomhet  Omsorgstjenester Konnerud og Skoger Vest, Drammen kommune Heltid
Avdelingsleder Steinberg skole, Drammen kommune Fast
Avdelingsleder Veiavangen ungdomsskole, Drammen kommune Heltid
Ledig fastlegehjemmel ved Svelvikstrømmen helsesenter Medisinskfaglig virksomhet, Drammen kommune Fast
Vil du være med å starte opp et nytt legesenter i Drammen kommune? - To nyopprettede fastlegehjemler Medisinskfaglig virksomhet, Drammen kommune Heltid
Avdelingsleder Tjenestetildeling Tjenestetildeling og koordinerende enhet, Drammen kommune Heltid
Avdelingsleder Åsen skole, Drammen kommune Fast
Bragernes skole søker ny avdelingsleder Bragernes skole, Drammen kommune Fast
Fysioterapeut - Ledig 100% driftsavtale ved Fysiosenteret Mjøndalen AS Aktivitet og rehabilitering, Drammen kommune Heltid
Fysioterapeut - 50% ledig driftsavtale i Drammen kommune, lokalisert Konnerud Fysioterapi DA Aktivitet og rehabilitering, Drammen kommune Heltid
Fysioterapeut - ledig 75% kommunal driftsavtale i Drammen kommune lokalisert til Krokstadelva Fysioterapi Aktivitet og rehabilitering, Drammen kommune Deltid
Avdelingsleder Helsefremmende tjenester 0-100, Drammen kommune Heltid
Lokal koordinator - for styrking av lokaldemokratiet Drammen kommune Heltid
KOORDINERE OMRÅDESATSING OG LOKAL KOORDINATOR Drammen kommune Heltid
Virksomhetsleder for Aktivitet og Rehabilitering Drammen kommune Fast