Søk jobb i Drammen kommune.

Tittel Avdeling Type
Vi søker sykepleier/vernepleier i Omsorgstjenesten Konnerud og Skoger vest Omsorgstjenester Konnerud og Skoger Vest, Drammen kommune Heltid
Sykepleier og helsefagarbeider Omsorgstjenesten Tangen, Marienlyst og Grønland Drammen kommune Heltid
Delesaksbehandler Matrikkel og oppmåling, Drammen kommune Fast
Sykepleiere 80% natt stilling. Svelvik sykehjem- , Drammen kommune Deltid
Avdelingsleder Fjell skole, Drammen kommune Fast
Sykepleier Omsorgstjenester Bragernes, Drammen kommune Fast
Sykepleier Bråta boliger avd. 1, Drammen kommune Heltid
Avdelingsleder Mjøndalen skole, Drammen kommune Fast
Helsesykepleier Migra Helsestasjon Helsefremmende tjenester 0-100, Drammen kommune Fast
Sykepleier/Vernepleier 100% stilling  Avd. Havna, Drammen kommune Fast
Naturforvalter Miljø og landbruk, Drammen kommune Fast
Prosjektleder  Utbygging og infrastruktur -Investeringsprosjekter Fast
Overingeniør Vann og avløp - Modellering Vann- og avløpsforvaltning, Drammen kommune Fast
Informasjonskonsulent Drammensregionens brannvesen IKS Heltid
Virksomhetsleder Helsetjenester, Drammen kommune Fast