Ledige stillinger

Tittel Avdeling Type
Sykepleier 50 % Hjemmesykepleie Svelvik Hjemmesykepleie Svelvik, Drammen kommune Fast
Sykepleier Konnerud bo- og servicesenter, Drammen kommune Fast
Tilkallingsvikarer Konnerud bo- og servicesenter, Drammen kommune Annet
Drammen helsehus ønsker deg som er sykepleier til lindrende avdeling Døgnakutte tjenester avd. 3, Drammen kommune Vikariat
Pedagogisk medarbeider i skolefritidsordningen Vestbygda skole, Drammen kommune Fast
Avdelingsleder Brandengen skole Brandengen skole, Drammen kommune Fast
Avdelingsleder - Kjøsterud skole Kjøsterud skole, Drammen kommune Fast
Vaktstyrken forsterkes ! Arrangementer og Aktiv fritid, Drammen kommune Fast
Helgestillinger Helsefagarbeiderestudenter/elever i helsefagTjenester Flisa, Drammen kommune Fast
Sosialfaglig stilling – barnetrinnet. Skole, Drammen kommune Fast
Helsesykepleier Helsefremmende tjenester 0-100, Drammen kommune Fast
Jordmor 80% vikariat Helsefremmende tjenester 0-100, Drammen kommune Vikariat
Miljøterapeut i Uteteamet Helsefremmende tjenester 0-100 Engasjement
Flyktninghelsekoordinator Flyktningtjenesten, Drammen kommune Fast
Sykepleier Psykisk helse og rusarbeid 1, Drammen kommune Fast