Jobbe i en av våre barnehager

Det skal et stort lag til for å lykkes med å utvikle høy kvalitet i barnehagene. Vil du være en del av dette laget?

Bli med på laget!

Om du vil bli bedre kjent med oss i Drammen kommunale barnehager kan du besøke barnehagenes hjemmesider. Der kan du også finne lenker til barnehagenes Facebooksider som er et fint vindu inn i barnehagehverdagen i Drammen. Du må gjerne ta direkte kontakt med barnehagene for å få mer informasjon.

Vil du søke jobb hos oss?

Sjekk ut ledige stillinger

Du vil få opp en liste over alle ledige stillinger i kommunen ved å benytte lenken over. Legg gjerne inn søkeord som eksempelvis "barnehage", "barnehagelærer" eller "pedagogisk leder" i søkefeltet for å få bedre oversikt over ledige stillinger i barnehagene.

Våre satsningsområder

Fremtiden skal bygges med kunnskap og en vilje til og stadig å bli bedre. Sammen må barnehager, skoler og oppveksttjenester vektlegge styrkene som bor i hvert enkelt barn, forebygge utenforskap, sikre inkludering og samarbeide tett slik at alle barn og unge lykkes i læringsløpet. 

I kommunen er det 33 kommunale barnehager med et stort mangfold. Våre satsningsområder er:

  • Språk
  • Sosial- og emosjonell kompetanse
  • Fysisk aktiv læring
  • Forebyggende arbeid og tidlig innsats

Ulike stillinger

Pedagogisk leder

Som pedagogisk leder i barnehagen er du en del av barnehagens lederteam. Pedagogisk leder har det overordnede faglige ansvaret for avdelingen. Som leder må du sikre høy kvalitet i lek- og læringsmiljøet og at utbyttet til barna blir best mulig ut fra deres forutsetninger.

Du må være tett på praksis og investere i relasjonen til barna, planlegge og evaluere aktiviteter.

Barnehagelærer

Som barnehagelærer skal du delta i det faglige og administrative arbeidet sammen med pedagogisk leder. Du må kunne planlegge, gjennomføre og evaluere det pedagogiske arbeidet, samt veilede og støtte det øvrige personalet. Som pedagog må du dele kunnskap om barns læring og utvikling, og kunne bidra til kompetanseheving i barnehagen.

Støtte og utvikling som nyutdannet

Drammensbarnehagene ønsker å ta godt imot og å ta godt vare på deg som nyutdannet barnehagelærer. Vi har et veilederteam som har ansvaret for veiledning av nyutdannede barnehagelærere. Vi har e-læringsmoduler som du som nyutdannet kan bruke i ditt arbeid i barnehagen. Vi har knyttet til oss eksterne samarbeidspartnere og har utviklet kompetansepakker med relevante temaer. Som nyutdannet får du også tett oppfølging fra din leder.

Trygt og godt barnehagemiljø

Barn som leker med ansatt i barnehage
BILDE: Trygt og godt barnehagemiljø.

Et av våre satsningsområder er «Trygt, inkluderende og dynamisk leke- og læringsmiljø i Drammensbarnehagene» og Regional kompetanseordning (ReKomp) i samarbeid med USN.

Arbeidsform: Samskapingsverksted der vi veksler mellom Fagprat (faglig formidling) i plenum og drøftinger (verksteder) rundt bordene, med tematikk fra utdelte konvolutter.

Vigilo

De kommunale barnehagene i Drammen bruker Vigilo som administrasjonssystem.