Jobbe som lærer hos oss

Ser du deg om etter ny jobb, og vurderer å jobbe som lærer i Drammensskolen? Ja, da har du her muligheten til å bli litt bedre kjent med oss i Drammensskolen. Vi ønsker deg velkommen på laget!

Bli med på laget!

Om du vil bli bedre kjent med oss i Drammensskolen kan du besøke skolenes hjemmesider. Der kan du også finne lenker til skolenes Facebooksider som er et fint vindu inn i skolehverdagene i Drammen. Du må gjerne ta direkte kontakt med skoler for å få mer informasjon.

Sjekk ut ledige stillinger 

Du vil få opp en liste over alle ledige stillinger i kommunen ved å benytte lenken over. Legg gjerne inn søkeord som eksempelvis "skole" eller "lærer" i søkefeltet for å få bedre oversikt over ledige stillinger i Drammensskolen.

Helhet og sammenheng

Vi tror det er mulig å gjøre en forskjell for barn og unge i kommunen vår. Vi har et brennende hjerte for elevene våre!

I våre skoler er vi opptatt av god kvalitet i alt vi gjør, hver dag. Som lærer får du støtte og mulighet for faglig utvikling både på arbeidsplassen og gjennom kompetansesenteret. Det er godt og viktig å høre til både som barn, ungdom og voksen. Som lærer i Drammensskolen er det i profesjonsfellesskapet vi sammen lærer og utvikler oss.

Støtte og utvikling som nyutdannet

Drammensskolen ønsker å ta godt imot og å ta godt vare på deg som nyutdannet lærer. Derfor har vi laget et eget program for alle nyutdannede lærere som er i sitt første og andre år som nyutdannet. Gjennom nettverkssamlinger får du faglig påfyll og god støtte og oppfølging i dine første år i læreryrket. Som nyutdannet får du også tett oppfølging i arbeidshverdagen.

Digital transformasjon

Det handler om læring! I Drammensskolen har alle elever hver sin digitale enhet. Dette er med på å gi alle barn og unge like muligheter til å lære og utvikle seg. Som lærer i Drammensskolen får du hjelp og oppfølging til hvordan du kan utvikle og utøve din profesjonsfaglig digital kompetanse.

Skoleelev som lærer gjennom bruk av nettbrett
BILDE: I Drammensskolen har alle elever hver sin digitale enhet.

Trygt og godt skolemiljø

Alle elever skal oppleve at skolen er et inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. I overordnet del står det at «Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling». For å få til en slik inkluderende fellesskap trenger vi rause, varme, trygge og inkluderende voksne.

Skolebarn rekker opp hender i klasserom. Jente ser mot kamera.
BILDE: Trygt og godt skolemiljø.