Jobbe som lærer hos oss

Ser du deg om etter ny jobb, og vurderer å jobbe som lærer i Drammensskolen? Ja, da har du her muligheten til å bli litt bedre kjent med oss i Drammensskolen. Vi ønsker deg velkommen på laget!

Bli med på laget!

Om du vil bli bedre kjent med oss i Drammensskolen kan du besøke skolenes hjemmesider. Der kan du også finne lenker til skolenes Facebooksider som er et fint vindu inn i skolehverdagene i Drammen. Du må gjerne ta direkte kontakt med skoler for å få mer informasjon.

Her finner du mange spennende stillinger i vår kommune

Du vil få opp en liste over alle ledige stillinger i kommunen ved å benytte lenken over. Legg gjerne inn søkeord som eksempelvis "skole" eller "lærer" i søkefeltet for å få bedre oversikt over ledige stillinger i Drammensskolen.

Grunnmuren

I Drammensskolen forankres praksis og forståelse i en felles grunnmur som beskriver verdier og prinsipper for Drammensskolen. Grunnmuren består av fire verdier:

  • Menneskesyn, Likeverd og mangfold
  • Medvirkning og reell deltagelse
  • Fellesskap og tilhørighet
  • Læring, utvikling og danning 

Grunnmuren bygger på opplæringsloven, overordnet del i LK20, rammeplan for SFO og barnekonvensjonen. Grunnmuren skal gjenspeile praksisfeltet. Barn, unge, deltagere og foresatte skal oppleve grunnmuren i det daglige gjennom de voksnes handlinger, holdninger, strukturer og dokumenter.

Grunnmuren skal ligge til grunn ved vurderinger og avgjørelser for hvordan Drammensskolen videreutvikler sin praksis. 
Grunnmurens verdier og prinsipper skal være godt forankret i de profesjonelle fellesskapene i Drammensskolen. 

Støtte og utvikling som nyutdannet

Drammensskolen ønsker å ta godt imot og å ta godt vare på deg som nyutdannet lærer. Derfor har vi laget et eget program for alle nyutdannede lærere som er i sitt første og andre år som nyutdannet. Gjennom nettverkssamlinger får du faglig påfyll og god støtte og oppfølging i dine første år i læreryrket. Som nyutdannet får du også tett oppfølging i arbeidshverdagen.

To skoleelever som lærer gjennom bruk av nettbrett. En lærer står ved siden av.
BILDE: I Drammensskolen har alle elever hver sin digitale enhet.

Teknologi og læring

I Drammensskolen satses det på hensiktsmessig bruk av teknologi i undervisningen.

Drammensskolen setter arbeidet med digital kompetanse inn i en større læringskontekst, hvor teknologi og fremtidens kompetanse ses på som en integrert del av barn og unges grunnleggende kompetanse

Som lærer i Drammensskolen tilrettelegges det for at du kan utvikle og utøve din profesjonsfaglige digitale kompetanse.

Trygt og godt skolemiljø

Alle elever skal oppleve at skolen er et inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. I overordnet del står det at «Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling». For å få til en slik inkluderende fellesskap trenger vi rause, varme, trygge og inkluderende voksne.

Skolebarn sitter i halvsirkel rundt en lærer  som sitter foran dem
BILDE: Trygt og godt skolemiljø.