Jobbe som lærer hos oss

Ser du deg om etter ny jobb, og vurderer å jobbe som lærer i Drammensskolen? Ja, da har du her muligheten til å bli litt bedre kjent med oss i Drammensskolen. Vi ønsker deg velkommen på laget!

Helhet og sammenheng

Vi tror det er mulig å gjøre en forskjell for barn og unge i byen vår. Vi har et brennende hjerte for elevene våre!

I våre skoler er vi opptatt av god kvalitet i alt vi gjør, hver dag. Som lærer får du støtte og mulighet for faglig utvikling både på arbeidsplassen og gjennom kompetansesenteret. Det er godt og viktig å høre til både som barn, ungdom og voksen. Som lærer i Drammensskolen er det i profesjonsfellesskapet vi sammen lærer og utvikler oss.

Støtte og utvikling som nyutdannet

Drammensskolen ønsker å ta godt imot og å ta godt vare på deg som nyutdannet lærer. Derfor har vi laget et eget program for alle nyutdannede lærere som er i sitt første og andre år som nyutdannet. Gjennom nettverkssamlinger får du faglig påfyll og god støtte og oppfølging i dine første år i læreryrket. Som nyutdannet får du også tett oppfølging i arbeidshverdagen.

Digital transformasjon

Det handler om læring! I Drammensskolen har alle elever hver sin digitale enhet. Dette er med på å gi alle barn og unge like muligheter til å lære og utvikle seg. Som lærer i Drammensskolen får du hjelp og oppfølging til hvordan du kan utvikle og utøve din profesjonsfaglig digital kompetanse.

Trygt og godt skolemiljø

Alle elever skal oppleve at skolen er et inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. I overordnet del står det at «Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling». For å få til en slik inkluderende fellesskap trenger vi rause, varme, trygge og inkluderende voksne.

Skolebarn rekker opp hender i klasserom. Jente ser mot kamera.
BILDE: Trygt og godt skolemiljø.

Bli med på laget!

Om du vil bli bedre kjent med oss i Drammensskolen kan du besøke skolenes hjemmesider. Der kan du også finne lenker til skolenes Facebooksider som er et fint vindu inn i skolehverdagene i Drammen. Du må gjerne ta direkte kontakt med skoler for å få mer informasjon.

Vil du søke jobb hos oss?

Sjekk ut ledige stillinger 

Du vil få opp en liste over alle ledige stillinger i kommunen ved å benytte lenken over. Legg gjerne inn søkeord som eksempelvis "skole" eller "lærer" i søkefeltet for å få bedre oversikt over ledige stillinger i Drammensskolen.

Bli med på laget! Velkommen som lærer i Drammensskolen!