Eget team som veileder og støtter lærere og ledere

I Drammen kommune har vi to dedikerte ansatte som veileder lærere og deres ledere, for å sikre at elevene opplever Drammensskolen som trygg og god.

Sist endret:

Mari Lundhaug Pharo og Marte Strøm-Gundersen jobber i det som heter læringsstøttende team i Drammen kommune. Begge har bakgrunn som lærere, og de har også begge jobbet som avdelingsledere og rektorer. Lang erfaring fra læreryrket gjør det lettere å gi god veiledning til andre.  

Et trygt og godt skolemiljø for elevene 

I opplæringsloven står at «alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.» Det er nettopp dette læringsstøttende team brenner for.

En del av jobben til Mari og Marte er å holde seg oppdatert på informasjon som er relevant for Drammensskolen, og videreformidle dette til ansatte i skolen. Hver uke legger de ut tips om ulike temaer i en teams-gruppe for alle ansatte i Drammensskolen.

Et klasserom med en ung lærer med hvit genser som smiler og gir tommel opp til elevene rundt seg i klasserommet. Elevene er snudd mot læreren og gir tommel opp tilbake.
STØTTE: Læringsstøttende team jobber for at lærere skal føle seg trygge i jobben. De veileder i konkrete, utfordrende saker og har egne foredrag og råd til nyansatte lærere.

Veileder i konkrete saker 

Læringsstøttende team jobber også som veiledere i konkrete, utfordrende situasjoner ute på skolene. Dersom ansatte ønsker hjelp fra noen som kan se situasjonen utenfra, kan de få støtte av læringsstøttende team. Ofte tar ledere i skolen kontakt på vegne av lærere som ønsker støtte eller hjelp. Det kan for eksempel handle om usikkerhet i lærerrollen eller hvordan man best kan følge opp klassemiljø som har utfordringer.

 I veilederrollen er duoen opptatt av å skape et trygt rom. Det å dele om vanskeligheter i jobben som lærer, kan være sårbart.

– Da blir vår oppgave å hjelpe til med å sortere og prioritere. Når noe blir vanskelig, kan det føles massivt og man vet ikke helt hvor man skal starte. Vi hjelper med å strukturere veien videre, sier Mari Lundhaug Pharo. 

Ikke minst jobber de med å forsterke det som allerede er bra. For ingen situasjoner er helt håpløse, og ofte er det små grep som skal til for å endre det som har blitt utfordrende.

To kvinner sitter i en knallrosa sofa og smiler til kamera.
TEAM: F.v: Mari Lundhaug Pharo og Marte Strøm-Gundersen brenner for at elevenes skolehverdag skal være så god som mulig, og at lærere skal få den støtten og hjelpen de trenger i jobben.

God oppfølging og støtte som nyansatt 

Det er også et eget nettverk for nyansatte lærere i Drammen kommune. Alle som har jobbet sitt første og andre år som lærer, skal være på faglige samlinger fem ganger i året.  

I møte med nyansatte lærere forteller de to i læringsstøttende team blant annet om aktivitetsplikten, for at lærerne skal bli tryggere på hva den innebærer. Aktivitetsplikten er den plikten skolen har for å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn egne tiltak når en elev ikke har det trygt og godt på skolen.

Læringsstøttende team jobber også forebyggende for at ingen lærere ikke skal føle seg alene i jobben. Det å kunne støtte seg på kollegaer styrker både fellesskapsfølelse og trygghet for mange. I Drammensskolen er det derfor fokus på å sette sammen gode lærerteam på de ulike skolene.

– Det at vi kan gjøre en nyttig jobb ved å hjelpe andre, er veldig givende. Det er fint å se alt det bra som foregår i skolene, og samtidig være en støttefunksjon der det trengs. Vi liker begge å være mye ute på skolene og kjenne på energien som er der, sier Marte Strøm-Gundersen.