Støtte og utvikling som nyutdannet

Vi vet at det er viktig å bli sett, få faglig tilpasset påfyll og å få støtte og veiledning de første årene som nyutdannet lærer. Vi er der for deg!

Program for alle nyutdannede

Vi vet hvor viktig det er at du som nyutdannet lærer får god oppfølging når du begynner i ny jobb. I Drammensskolen er vi opptatt av at overgangen fra studier til lærerjobben skal bli så god og trygg som mulig. Vi er også opptatt av å beholde de gode lærerne i klasserommet. Derfor har vi laget et skreddersydd program for alle nyutdannede lærere i Drammensskolen. Programmet går over 2 år, og gjennom denne tiden får du delta på nettverkssamlinger der dyktige fagfolk sørger for påfyll i temaer de nyutdannede selv har spilt inn som viktige å lære mer om.

Samlingene er en trygg treningsarena der du gjennom praktiske øvelser får lov til å prøve, feile og lære mer i og om det nye yrket ditt. Ikke minst får du mulighet til å bli kjent med andre som er i samme situasjon, og her skapes mange viktige vennskap i en ny arbeidssituasjon.

Mentor på skolen

I tillegg til å delta på nettverkssamlinger får du også din egen mentor på den den skolen du jobber på. Her får du veiledning gjennom de første par årene som lærer.