Støtte og utvikling som nyutdannet

Vi vet at det er viktig å bli sett, få reflektere over praksis sammen med andre i samme situasjon, og å få støtte og veiledning de første årene som nyutdannet lærer. Vi er der for deg!

Ny som lærer

Drammensskolen vil ta godt vare på deg som nyutdannet lærer. Kommunen har laget et eget program for alle nyutdannede lærere som er i sitt første og andre år som nyutdannet. Dette programmet består både av veiledning på skolen der du arbeider, og av nettverksamlinger sammen med andre nyutdannede fra alle de andre skolene i Drammen. 

Les om hvordan nyutdannede Shivani Sangar Sharma følges opp  

Program for alle nyutdannede

Vi vet hvor viktig det er at du som nyutdannet lærer får god oppfølging når du begynner i ny jobb. I Drammensskolen er vi opptatt av at overgangen fra studier til lærerjobben skal bli så god og trygg som mulig. Vi er også opptatt av å beholde de gode lærerne i klasserommet. Derfor har vi laget et skreddersydd program for alle nyutdannede lærere i Drammensskolen. Programmet går over 2 år, og gjennom denne tiden får du delta på nettverkssamlinger der dyktige fagfolk sørger for påfyll i temaer de nyutdannede selv har spilt inn som viktige å lære mer om.

Samlingene er en trygg treningsarena der du gjennom praktiske øvelser får lov til å prøve, feile og lære mer i og om det nye yrket ditt. Ikke minst får du mulighet til å bli kjent med andre som er i samme situasjon, og her skapes mange viktige vennskap i en ny arbeidssituasjon.

Veileder på skolen

I tillegg til å delta på nettverkssamlinger får du også din egen profesjonsveileder på den skolen du jobber. De to første årene du jobber som lærer får du jevnlig veiledning – både individuelt og i gruppe, etter oppsatt plan.

Samarbeidslæring

I Drammensskolen tror vi at læring skjer best i samarbeid med andre. Dette gjenspeiler et sosiokulturelt læringssyn, og skal bidra til både faglig og sosial læring. Som ansatt i Drammensskolen vil du ta del i utviklingsarbeidet, og jobbe for at alle elever får opplæring og erfaring med samarbeidslæring ut fra fem felles prinsipper:

  • Gjensidig og positiv avhengighet. Elevene skal tenke mere "vi" i stedet for "jeg".
  • Lik og jevnbyrdig deltakelse. Dette handler om gode samspill mellom elevene.
  • Individuell ansvarlighet og gruppeansvarlighet. At vi klarer å se at vi selv lykkes best, når også andre lykkes.
  • Samarbeidskompetanse i par og små grupper. Vi må trene på sosiale ferdigheter.
  • Prosessvurdering. Vi må reflektere over hva som gjør at samarbeid går bra, og hva vi kan gjøre for at samarbeidet skal gå bedre.