Helhet og sammenheng

I våre skoler er vi opptatt av god kvalitet i alt vi gjør, hver dag. Som lærer i Drammensskolen er det i profesjonsfellesskapet vi sammen lærer og utvikler oss.

Ambisjoner

Lærer i klasserom gir elevene high five.
BILDE: I Drammen har vi høye ambisjoner på barn og unges vegne og på våre egne vegne.

I Drammen har vi høye ambisjoner på barn og unges vegne og på våre egne vegne. Det handler om å utjevne sosiale forskjeller, styrke levekår og å gi alle elever en grunnkompetanse som gjør at barn og unge står støtt i eget liv, er integrert og føler seg betydningsfulle i fellesskapet.

Sammen jobber vi hver dag for å legge til rette for læring for alle elever og stimulere den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring.

Lære å lære

Elever rundt bord i klasserom i gang med gruppearbeid.
BILDE: Gruppearbeid.

Det å lære å lære, og å se på seg selv som en lærende hele livet, er viktig og blir enda viktigere. For å kunne lære hele livet er det viktig å ha et lærende tankesett. Om jeg gjør feil, men har forsøkt, er feilen bare første forsøk på å få til. Kraften som ligger i det å tro på sin egen vekst og utvikling og mulighet til å bli bedre er enorm. 

Laget rund elevene

Vi er opptatt av at vi er et stort lag rundt elevene, og at vi samarbeider om læring og utvikling. Dette vil si at som lærer i Drammensskolen er du en del av et stort lag der vi sammen jobber mot felles ambisjoner. Vi tenker at jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi våre barn og unge i barnehage og skole. Derfor satser vi på kompetanseutvikling for alle våre ansatte. Dette gjelder både faglig fordypning og det som er fagovergripende.