Teknologi og læring

I Drammensskolen satses det på hensiktsmessig bruk av teknologi i undervisningen.

Skal bidra til økt læring

Lærer med elever med nettbrett og hodetelefoner.
BILDE: I Drammensskolen har alle elever hver sin digitale enhet.

Elevene i Drammensskolen har hver sin digitale enhet. I tillegg har skolene annet teknologisk utstyr, blant annet programmeringsutstyr og roboter.

Drammensskolene er opptatt av at teknologisk utstyr skal brukes hensiktsmessig, for å variere undervisningen og når det fremmer elevenes læring. I tillegg er teknologi viktige verktøy i tilpasning av undervisningen til hver enkelt elev.

Som lærer i Drammensskolen tilrettelegges det for at du kan utvikle og utøve din profesjonsfaglige digitale kompetanse.

Drammensskolen setter arbeidet med digital kompetanse inn i en større læringskontekst, hvor teknologi og fremtidens kompetanse ses på som en integrert del av barn og unges grunnleggende kompetanse. Det vil si at å jobbe med læring gjennom bruk av teknologi, er en naturlig del av det å lære.

I Drammensskolen er det stadig utvikling innenfor dette området, både i det profesjonsfaglige fellesskapet på hver enkelt skole og gjennom kompetanseheving og nettverk for lærere i Drammensskolen.