Trygt og godt skolemiljø

Alle elever skal oppleve at skolen er et inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Læreren har en viktig rolle i dette arbeidet.

Drammensskolen skal være et raust fellesskap der alle opplever å bli inkludert på en slik måte at de opplever lærelyst og motivasjon. Dette betyr en felles innsats der alle voksne sammen jobber for alle elever.

I Drammensskolen er dette et tema vi setter høyt, og som vi jobber med kontinuerlig slik at alle opplever trygge skolehverdager. Som ny lærer vil du oppleve at det er fokus på skolemiljø både i profesjonsfellesskapet på skolen og i samarbeidet med andre tjenester.

Skolebarn sitter i halvsirkel rundt en lærer  som sitter foran dem
BILDE: Trygt og godt skolemiljø.