Drammen kommune som arbeidsgiver

Drammen skal være et godt sted å leve. Vi ønsker å ha gode tilbud til innbyggerne innenfor alle livets faser. Verdiene nær, inkluderende og nytenkende legger premissen for hvordan det skal jobbes for å utvikle kommunen slik vi ønsker.

Drammen kommune er Norges sjuende største kommune målt i folketall. Vi har arbeidsgiveransvar for nesten 8 000 fast ansatte medarbeidere og den største arbeidsgiveren i Drammen kommune.

Som arbeidsgiver er vi spesielt opptatt av innovasjon, digitalisering og heltidskultur. Ledere og medarbeidere skal sammen være innovativ og ta i bruk ny teknologi og nye organisasjons- og samhandlingsformer. Vi har fokus på heltid og målet er at over 90 % av alle ansatte har en heltidsstilling.

Alle våre ledere skal lede etter prinsippet om tillitsbasert ledelse. Det innebærer å være tydelig på forventninger, kommuniserer tydelige mål, bidra til mestring og gi tilstrekkelig oppfølging.

Drammen er regionhovedstaden vest for Oslo og et sentralt knutepunkt mellom Oslo, Kongsbergregionen og Vestfold-byene. Innenfor en reiseavstand på ti mil bor det rundt to millioner mennesker, og kommunen er en naturlig del av bo- og arbeidsmarkedet på det sentrale østlandsområdet, med alle mulighetene dette gir. 

Nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i Drammen kommune?

Møt noen av våre medarbeidere

Vi tilbyr stillinger i “alle bransjer”.  Drammen kommune søker stadig personer som vil jobbe med og for mennesker.

Se alle ledige stillinger

Du vil få opp en liste over alle ledige stillinger i kommunen ved å benytte lenken over. Legg gjerne inn søkeord i søkefeltet eller filtrer for å få bedre oversikt over ledige stillinger som kan være aktuelle for deg.