- Drammen har vært lengre fremme i skoene enn de aller fleste andre kommuner

35 skoler, 31 barnehager, 14 idrettsklubber og 40 inkluderingstiltak. Det er noen av tallene som viser hverdagen i Aktive lokalsamfunn i Drammen. Fredag møttes idretten og skolene for å se fremover.

MOnica Myrvold Berg foran et lerret med med teksten "På hjemmebane med aktive lokalsamfunn"
BILDE: Ordfører Monica Myrvold Berg ønsket velkommen til samlingen om Aktive lokalsamfunn.

Aktive lokalsamfunn styrker skolene og det styrker idretten. Gjennom aktivitet, møteplasser og felles interesser møter mennesker hverandre i aktivitet. Fredag møttes 90 deltakere for å inspirere hverandre, lære av hverandre og dra nytte av hverandre i det videre arbeidet med Aktive lokalsamfunn i Drammen.

– Med Aktive lokalsamfunn tar vi et utvidet samfunnsansvaret, sa ordfører Monica Myrvold Berg da hun åpnet konferansen fredag.

– Gode og levende lokalsamfunn er med på å skape tilhørighet og livskvalitet gjennom hele livsløpet. Og samarbeid mellom kommune, skole og frivillighet er et gullegg, men det krever innsats fra alle parter, sa ordføreren.

Åttende i rekken

Det var Drammen idrettsråd som arrangerte Aktive lokalsamfunn-konferansen, som er den åttende i rekken.

Både rektorer og ledere fra Drammen kommune, og ansatte og ledere fra idrettsforeninger var tilstede. På programmet sto navn som sosiolog Yngve Carlsson, Øyvind Thorsen, seniorrådgiver i Viken idrettskrets, Thomas Larsen Sola, kommunalsjef for barnehage og skole i Drammen kommune, Ola Apenes, daglig leder i Drammen Ballklubb og Janne «Sissi» Hafskjold, samfunnsutvikler i Drammen idrettsråd.

Sissi Hafskjold og Yngvar Carlsson  ved siden av hverandre i halvfigur
BILDE_ Janne "Sissi" Hafskjold og Yngvar Carlsson.

Bedre enn de fleste andre

– Arbeidet som gjøres gjennom Aktive lokalsamfunn er universelle tiltak. Det er aktiviteter med lav terskel. Det er noe alle kan være med på, sa Yngve Carlsson fra scenen fredag.

Carlsson er sosiolog, forsker og drammenser som har vært SIF-supporter fra 60-tallet.

– Idretten besitter så mye kompetanse som skolene kan dra god nytte av. Og det gjør dere i Drammen. Dere har kommet langt. Enda lengre enn man kunne forvente. Drammen har vært lengre fremme i skoene enn de aller fleste andre kommuner i Norge, sa Carlsson.

Alle kommunedelene er med

Alle de ti kommunedelene i Drammen kommunene i gang med Aktive lokalsamfunn. Noen har holdt på i mange år, andre er helt i startfasen.

– Vi hadde aldri kommet så langt uten at vi sto sammen. Vi spiller på samme banehalvdel med samme drakt. Banehalvdelen vår er Aktive lokalsamfunn, sa Janne «Sissi» Hafskjold, samfunnsutvikler i Drammen idrettsråd.

Per nå er 35 skoler, 31 barnehager og 14 klubber involvert. Det er over 40 inkluderingstiltak, 13 åpen hall-tilbud og nå er det også ni e-sport-tilbud.

Thomas Larsen Sola, kommunalsjef for barnehage og skole i Drammen kommune erkjenner at det tok litt tid før Drammen kommune fikk strukturene rundt Aktive lokalsamfunn på plass etter kommunesammenslåingen.

Thomas Larsen Sola sitter bakerst i lokalet på hotell ambassadør, mens ca 90 deltakere sitter i salen.
BILDE: 35 skoler og 31 barnehager er involvert i Aktive lokalsamfunn. Det er kommunalsjef for barnehage og skole, Thomas Larsen Sola, glad for.

– Etter av vi ble en ny kommune måtte vi trekke oss litt tilbake og se hvordan vi skulle jobbe videre med dette. Vi måtte gå noen runder, sa Larsen Sola.

Men til tross at tre kommuner har blitt en, og år med pandemi, har brikkene igjen falt på plass og arbeidet med Aktive lokalsamfunn gror til rundt om i kommunedelene.

– Samarbeidet bygger på noen gode og viktige prinsipper som vi skal etterleve, sa Larsen Sola.