Fjerning, kassasjon eller omplassering av kunstverk

Drammen kommune forholder seg retten til å fjerne, kassere eller omplassere kunstverk. Aktuelle saker håndteres etter rådgivning fra avdeling Kunst og kulturarv (P09) i samarbeid med kunstner. Dette skal forankres i fagutvalg for kunst i by- og uterom.*

Bestemmelse i lov av 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk, Åndsverksloven kommer til anvendelse. Kunstner/rettighetshaver orienteres, der det er mulig, i forkant av fjerning, flytting eller kassasjon. Drammen kommune skal dokumentere alle forhold rundt en slik sak.

*Fagutvalg for kunst i by- og uterom består av ansatte fra ulike fagområder i Drammen kommune, som kunst og kulturarv, samferdsel, vei og park, plan, samt utbygging og infrastruktur