Drammen kommunes ansvar

Drammen kommune plikter å forvalte kunsten i tråd med Lov om opphavsrett til åndsverk, og skal sørge for gode interne rutiner som ivaretar kunstverkene. Kunsten skal være registrert i et kunstregister.

Drammen kommune ved avdeling Kunst og kulturarv (P09) skal redegjøre for kunstprosjektene og status for kunstsamlingen gjennom årsrapporter.