Formidling

I nye kunstprosjekter skal kunstutvalget vurdere hvilken formidling som egner seg i det enkelte prosjekt og beskrive dette i kunstplanene.

Kunstprosjektet skal dokumenteres underveis, i prosess, under montering og ferdig montert. Dokumentasjonen kan benyttes til digital formidling av kunstprosjektet på kommunenes nettsider og i sosiale medier, gjennom videoer, foto, intervjuer og tekst. Ferdige kunstverk skal dokumenteres digitalt med profesjonelt fotomateriale som skal kunne benyttes til formidling av kunsten. Avdeling Kunst og kulturarv har ansvaret for formidling.

Kunsten skal i alle tilfeller, og i tråd med Åndsverksloven, skiltes med kunstnerens navn, produksjonsår og tittel på verket.

Alle kunstverk i Drammen kommunes kunstsamling skal registreres i kunstregisteret med foto.