Gatekunst i undergang. Frukt på murvegg.

Kunstplan

Kunstutvalget skal utarbeide en kunstplan, som er et dokument som skal holdes kortfattet. Det skal fungere som arbeidsverktøy i prosessen og inneholde følgende opplysninger:

 • Overordnet idé og intensjon med kunstprosjektet
 • Informasjon om stedsspesifikke forhold
 • Relevante opplysninger om prosjektet og kunstutvalget
 • Om det skal gjennomføres konkurranse (åpen eller lukket)
 • Om det skal gjennomføres direkte oppdrag
 • Om det skal gjennomføres innkjøp
 • Forslag til kunstner(e) med kort begrunnelse, og med henvisning til informasjon om kunstnere
 • Plassering og omfang
 • Teknikk og materiale
 • Definere mulige medvirkningsprosesser
 • Formidlingsstrategi
 • Grovt budsjett som fordeler midler avsatt til kunstprosjektet
 • Grov fremdriftsplan med foreslått tidspunkt for overtakelsesforretning (fremdrift må koordineres med Drammen Eiendom KF dersom det involverer arbeid på byggeplass)

Ved valg av konkurranser fungerer kunstutvalget som jury.

5.1 Medvirkning

Kunstutvalget skal i sitt arbeid med kunstplanen ta stilling til om prosjektet er egnet for medvirkning. Medvirkning kan ta flere former og foregå via flere kanaler; gjerne målrettet til deler av prosessen, for eksempel til å finne egnet plassering, til å komme med innspill til konkurranseutkast, eller til å påvirke eller samskape formidlingen av kunstprosjektet. Deltakere som kan medvirke i kunstprosjektet, utover kunstutvalg og ellers involverte aktører, er brukerrepresentanter som for eksempel elever på skole som skal utvides. Kunstutvalget skal i kunstplanen definere om prosjektet er egnet for medvirkning og i så fall legge en strategi som definerer medvirkningsprosessen.

Det er ikke et krav om medvirkning.