Opphavsrett og eiendomsrett

Drammen kommune er, etter overtakelse, eier av kunstverket og har rett til å bruke fotografier av kunstverket i egne publikasjoner, utstillinger, formidlingsopplegg og lignende.

Drammen kommune skal sørge for at kunster krediteres ved slik bruk i henhold til Åndsverksloven.