Forvaltning av Drammen kommunes kunstsamling

Drammen kommunes kunstsamling forvaltes etter gjeldende retningslinjer. Avdeling Kunst og kulturarv (P09) skal sørge for at retningslinjene oppdateres og er tilgjengelige for de med vedlikeholdsansvar.

Drammen kommunes kunstsamling skal være tilgjengelig, og skal formidles gjennom tilgjengelige ressurser.