Nøkkeltall

Virksomheten

Drammensbadet har som mål at det skal besøkes av minst 355 000 fornøyde kunder hvert år som opplever god service og ønsker å komme tilbake.

Det satses på å øke kundekretsen særlig gjennom markedsføring i retning Oslo og mot Vestfold. Drammensbadet søker å videreutvikle opplevelsestilbud innen idrett, helse og rekreasjon.

Foretakets formål

Drammensbadet KF skal drive helårsbadet på en aktiv og forretningsmessig forsvarlig måte og i henhold til forutsetninger for tildeling av statlige spillemidler. Opplevelses-, rekreasjons og helseperspektivet skal stå sentralt i badets virksomhet. Drammensbadet skal fremstå som et moderne og innbydende badeanlegg med tilbud til alle mennesker uavhengig av alder og funksjonsnivå. Dette skal oppnås ved kontinuerlig fokus på kvalitet i alle ledd, opplevelser og lønnsomhet og ved at Drammensbadet utvikler seg i takt med samfunnet for øvrig.

Mål med eierskapet

Drammen kommunes mål med eierskapet er å eie og drive kommunens badeanlegg. Drammensbadet KF skal ivareta kommunens forpliktelse til å gjennomføre svømmeopplæring og tilfredsstille behov for idrettsaktivitet, opplæring, rekreasjon og helsefremmende tiltak. Drammensbadet KF skal driftes med størst mulig grad av selvfinansiering.

Kort om

  • Organisasjonsnummer: 991 926 607
  • Stiftelsesår: 2020 (2007, i tidligere Drammen kommune)
  • Drammen kommunes eierandel: 100%
  • Antall ansatte: 48 fast ansatte
  • Kapital: Innskutt egenkapital 619 462 kr

www.drammensbadet.no

Ledelse og styre

Daglig leder: Kristina Vinda

Styre: Odd Eivind Gabrielsen (styreleder), Grete Kjeldsen (nestleder), Steinar Johansen, Alexander Skaane, Hege Mortensen, Henriette Aarbogh (ansatte representant), Roger Foss (ansatte representant)