Drammensbadet KF

Nøkkeltall

Virksomheten

Drammensbadet KF er et kommunalt foretak (KF) i henhold til kommuneloven kapittel 9. Som kommunalt foretak er Drammensbadet KF en del av Drammen kommune som juridisk enhet og har således ingen andre eiere enn Drammen kommune. Drammensbadet KF ble etablert som kommunalt foretak i tidligere Drammen kommune i 2007.

Badeanlegget på Marienlyst i Drammen åpnet i september 2008. I tillegg til ulike typer av badefasiliteter – inne og ute - har Drammensbadet KF også eget treningssenter, badebutikk, cafe og velværeavdeling i dette anlegget. Drammensbadet gjennomfører ulike typer av arrangementer og svømmekurs. Drammensbadet KF drifter også Eknes svømmehall og Svelvik svømmehall.

Foretakets formål

Drammensbadet KF skal drive helårsbadet på en aktiv og forretningsmessig forsvarlig måte og i henhold til forutsetninger for tildeling av statlige spillemidler. Opplevelses-, rekreasjons og helseperspektivet skal stå sentralt i badets virksomhet. Drammensbadet skal fremstå som et moderne og innbydende badeanlegg med tilbud til alle mennesker uavhengig av alder og funksjonsnivå. Dette skal oppnås ved kontinuerlig fokus på kvalitet i alle ledd, opplevelser og lønnsomhet og ved at Drammensbadet utvikler seg i takt med samfunnet for øvrig.

Mål med eierskapet

Drammen kommunes mål med eierskapet er å eie og drive kommunens badeanlegg. Drammensbadet KF skal ivareta kommunens forpliktelse til å gjennomføre svømmeopplæring og tilfredsstille behov for idrettsaktivitet, opplæring, rekreasjon og helsefremmende tiltak. Drammensbadet KF skal driftes med størst mulig grad av selvfinansiering.

Kort om

  • Organisasjonsnummer: 991 926 607
  • Stiftelsesår: 2020 (2007, i tidligere Drammen kommune)
  • Drammen kommunes eierandel: 100%

www.drammensbadet.no

Ledelse og styre

Daglig leder: Kristina Vinda

Styre: Wenche Nedberg Grinderud (styreleder), Alexander Skaane (nestleder), Steinar Johansen, Annett Henriksen, Anna Kiær, Henriette Aarbogh (ansatte representant), Daniel Angeltveit (ansatte representant)