Nøkkeltall

  • Økonomiske nøkkeltall for Drammensbadet KF

Virksomheten

Drammensbadet har som mål at det skal besøkes av minst 365 000 fornøyde kunder hvert år som opplever god service og ønsker å komme tilbake.

Det satses på å øke kundekretsen særlig gjennom markedsføring i retning Oslo og mot Vestfold. Drammensbadet søker å videreutvikle opplevelsestilbud innen idrett, helse og rekreasjon.

Foretakets formål

Foretakets formål er å drive kommunens badeanlegg på en aktiv og forretningsmessig forsvarlig måte, i henhold til forutsetninger for tildeling av statlige spillemidler. Badeanlegget skal fremstå som moderne og innbydende, med tilbud til alle mennesker uavhengig av alder og funksjonsnivå. Dette skal oppnås ved kontinuerlig fokus på kvalitet i alle ledd, opplevelser og lønnsomhet og ved at Drammensbadet KF utvikler seg i takt med samfunnet for øvrig.

Mål med eierskapet

Drammen kommunes mål med eierskapet er å eie og drive kommunens badeanlegg. Drammensbadet KF skal ivareta kommunens forpliktelse til å gjennomføre svømmeopplæring og tilfredsstille behov for idrettsaktivitet, opplæring, rekreasjon og helsefremmende tiltak.

Drammensbadet KF skal driftes med størst mulig grad av selvfinansiering.