Økonomiske nøkkeltall for Drammensbadet KF

Regnskapsår 2018 2019 2020
Driftsinntekter 61 495 536 62 929 055 64 050 110
Årsresultat -912 398 -1 209 726 -2 103 340
Sum eiendeler 10 485 043 17 085 069 6 260 803
Gjeld 9 301 585 17 111 337 8 390 412
Egenkapital 1 183 458 -26 268 -2 129 608
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar  Antall ansatte/årsverk
2018 357 000 78 000 46 500 821 929 99 200 49
2019 368 000 80 000 48 000 874 355 163 064 48
2020 347 417 82 000 49 000 903 538 94 525 44

Sykefravær totalt

2018 2019 2020
12,9% 16,5% 13,96%