Regnskapsår 2016 2017 2018
Driftsinntekter 58 149 818 61 495 536 62 929 055
Årsresultat -1 659 569 -912 398 -1 209 726
Sum eiendeler 11 745 972 10 485 043 17 085 069
Gjeld 11 310 125 9 301 585 17 111 337
Egenkapital 435 847 1 183 458 -26 268
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar  Antall ansatte/årsverk
2016 340 400 74 000 44 400 685 000 71 400 51
2017 349 000 76 000 45 500 768 333 74 050 50
2018 357 000 78 000 46 500 821 929 82 350 49

Sykefravær totalt

2016 2017 2018
9,6% 12,8% 12,9%