Økonomiske nøkkeltall for Drammensbadet KF

Regnskapsår 2020 2021 2022
Driftsinntekter 56 729 846 60 771 192 64 488 274
Årsresultat -510 727 391 813 -2 700 292
Sum eiendeler 9 965 134 14 760 905 10 367 888
Gjeld 12 605 470 14 409 427 12 716 702
Egenkapital -2 640 335 351 478 - 2 348 814
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar  Antall ansatte/årsverk
2020 347 417 82 000 49 000 903 538 94 525 44
2021 376 000 82 000 49 000 999 676 108 780 45
2022 385 000  84 100 50 200 925 904 91 910 50

Sykefravær totalt

2020 2021 2022
13,96% 5,86% 3,74%