Økonomiske nøkkeltall for Drammensbadet KF

Regnskapsår 2019 2020 2021
Driftsinntekter 64 050 110 56 729 846 60 771 192
Årsresultat -2 103 340 -510 727 391 813
Sum eiendeler 6 260 803 9 965 134 14 760 905
Gjeld 8 390 412 12 605 470 14 409 427
Egenkapital -2 129 608 -2 640 335 351 478
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar  Antall ansatte/årsverk
2019 368 000 80 000 48 000 874 355 163 064 48
2020 347 417 82 000 49 000 903 538 94 525 44
2021 376 000 82 000 49 000 999 676 108 780 45

Sykefravær totalt

2019 2020 2021
16,5% 13,96% 5,86%