Biblioteksentralen SA

Nøkkeltall

Virksomheten

Biblioteksentralen er eid av landets kommuner og fylkeskommuner og har levert bøker, kompetanse og tjenester til alle landets folkebibliotek siden 1952. Vi er et ideelt samvirkeforetak, hvor all fortjeneste går tilbake til utvikling av nye og bedre produkt og tjenester.

Vi er samarbeidspartner og serviceorgan for folke- og skolebibliotek. Sammen med bibliotekene skal vi utvikle tjenester med fokus på gode brukeropplevelser. Vi skal være en nyskapende utvikler av metadata, selvbetjeningsprodukt og digitale formidlingstjenester. Vår rolle er å understøtte bibliotekenes samfunnsoppdrag og bidra til demokratisering av kunnskap og kultur ‒ også i en mobil og digital tid.

Biblioteksentralen er morselskap i BS Konsern og del av Bibliotekenes Hus som består av datterselskapene BS Undervisning, BS Eurobib, Norsk Bibliotektransport og BS Eiendom AB20.

Selskapets formål

Hovedformålet for Biblioteksentralen er å være serviceorgan for og hovedleverandør av produkter og tjenester til offentlige bibliotek, skoler og andre offentlige institusjoner.

I tillegg kan Biblioteksentralen etablere og investere i virksomheter med det formål å betjene det totale bok-, informasjons- og kunnskapsmarkedet.

Biblioteksentralen skal drives etter vanlige bedriftsøkonomiske prinsipper, slik at det skapes økonomisk trygghet og utviklingsmuligheter og slik at medlemmenes interesser ivaretas på beste måte.

Biblioteksentralen har ikke økonomisk fortjeneste i seg selv som formål for virksomheten - herunder heller ikke for medlemmene, jf. § 15.

Mål for eierskapet

Gjennom det ideelle samvirkeforetaket Biblioteksentralen SA bidra til å utvikle bedre bibliotek og gjennom det understøtte bibliotekenes samfunnsoppdrag og bidra til demokratisering av kunnskap og kultur.

Kort om

  • Org.nummer: 910 568 183
  • Stiftelsesår: 1952
  • Drammen kommunes eierandel: 1,6% av selskapet.
  • Øvrige eiere: Kommuner, fylkeskommunene, KS og Norsk Bibliotekforening
  • Antall ansatte: 45 i morselskap, ca 170 i konsern.
  • Andelskapital: 1.146.000
  • www.bibsent.no

Ledelse og styre

Daglig leder: Hans A. Vigen

Styre: Lars Peder Brekk (leder), Gunn Berit Gjerde (nestleder), Silvija Seres, Torger Ødegaard, Leon Bang-Hetlevik, Elin Broen (vara), Claus Johannesen (vara).