Biblioteksentralen SA

Nøkkeltall

Virksomheten

Biblioteksentralen er eid av landets kommuner og fylkeskommuner og har levert bøker, tjenester og kompetanse til bibliotek siden 1952. Biblioteksentralen er et ideelt samvirkeforetak, der all fortjeneste går tilbake til utvikling av tjenester og produkter.

Biblioteksentralens formål er å støtte bibliotekenes samfunnsoppdrag, også i en mobil og digital tid. Biblioteksentralen er en samarbeidspartner i utviklingen av de tjenestene bibliotekene trenger for å fremme lesing og gjøre kunnskap og kultur tilgjengelig for flere.

Biblioteksentralen er også bibliotekenes fremste bokhandel. Biblioteksentralen arbeider for gode vilkår for bibliotekene i bokmarkedet og har spesialisert seg på skreddersydde løsninger for bibliotek.

Biblioteksentralen er morselskap i BS konsern som i tillegg består av datterselskapene BS Eiendom AB20 (heleid), BS Undervisning (heleid), Norsk Bibliotektransport (heleid) og BS Eurobib (eid 50 prosent). Selskapene er til sammen en ledende leverandør og utvikler av tjenester til bibliotek og skoler i Norge.

Selskapets formål

Være et serviceorgan for alle typer offentlige biblioteker. Biblioteksentralen har til oppgave å være hovedleverandør av produkter og tjenester til biblioteker og lignende institusjoner.

I tillegg kan Biblioteksentralen delta i/ etablere virksomhet med det formål å betjene det totale bok-, informasjon- og kunnskapsmarkedet. Biblioteksentralen skal drives etter vanlige bedriftsøkonomiske prinsipper, slik at det skapes økonomisk trygghet og utviklingsmuligheter og slik at andelseiernes interesser ivaretas på beste måte.

Mål for eierskapet

Gjennom det ideelle samvirkeforetaket Biblioteksentralen SA bidra til å utvikle bedre bibliotek og gjennom det understøtte bibliotekenes samfunnsoppdrag og bidra til demokratisering av kunnskap og kultur.

Kort om

  • Org.nummer: 910 568 183
  • Stiftelsesår: 1952
  • Drammen kommunes eierandel: Biblioteksentralen SA er et samvirkeforetak med skiftende kapital og skiftende medlemstall. Drammen har 60 andeler pt.
  • Øvrige eiere: Kommuner, fylkeskommunene, KS og Norsk Bibliotekforening
  • Antall ansatte: 54 i morselskap og 143 i BS konsern.
  • Andelskapital: 1.152.000
  • www.bibsent.no

Ledelse og styre

Daglig leder: Hans A. Vigen

Styre: Torger Ødegaard  (leder), Gunn Berit Gjerde (nestleder), Mona Magnussen, Jannicke Røgler, Per Morten Ekerhovd, Ane Drabløs Pettersen (ansatterepresentant), Claus Johannesen (ansatterepresentant), Britt Ellingsdalen (vara).