Økonomiske nøkkeltall for Biblioteksentralen SA

Nøkkeltall (i 1.000 kr)

Regnskapsår 2019 2020 2021
Driftsinntekter morselskap  137 403 153 769 162 589
Driftsinntekter konsern  565 711 730 391 1 020 050
Resultat morselskap  -5 592 4 686 2 712
Resultat konsern 18 298 - 6 161 10 613
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2019 352 125 39 1 482 156 45
2020 394 139 47 1 527 146 47
2021 415 134 45 1 728 250 54

Sykefravær totalt

2019 2020 2021
6,1% 5,1% 3,6%