Nøkkeltall (i 1.000 kr)

Regnskapsår 2016 2017 2018
Driftsinntekter morselskap  136.941 131.819 125.300
Driftsinntekter konsern  762.061 751.008 667.330
Resultat morselskap  -19.810 58.822 -7.127
Resultat konsern 5.126 -569 -21.070
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2016 318 112 33   142 45
2017 354 116 35 1.440 136 44
2018 336 120 37 1.492 235 45

Sykefravær totalt

2016 2017 2018