Økonomiske nøkkeltall for Biblioteksentralen SA

Nøkkeltall (i 1.000 kr)

Regnskapsår 2018 2019 2020
Driftsinntekter morselskap  125 300 137 403 153 769
Driftsinntekter konsern  667 330 565 711 730 391
Resultat morselskap  -7 127 -5 592 4 686
Resultat konsern -21 070 18 298 - 6 161
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2018 336 120 37 1 492 235 45
2019 352 125 39 1 482 156 45
2020 394 139 47 1 527 146 47

Sykefravær totalt

2018 2019 2020
5,6% 6,1% 5,1%