Nøkkeltall (i 1.000 kr)

Regnskapsår 2018 2019 2020
Driftsinntekter morselskap  125 300 137 403 153 769
Driftsinntekter konsern  667 330 565 711 730 391
Resultat morselskap  -7 127 -5 592 4 686
Resultat konsern -21 070 18 298 - 6 161
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2018 336 120 37 1 492 235 45
2019 352 125 39 1 482 156 45
2020 394 139 47 1 527 146 47

Sykefravær totalt

2018 2019 2020
5,6% 6,1% 5,1%