Nøkkeltall (i 1.000 kr)

Regnskapsår 2017 2018 2019
Driftsinntekter morselskap  131 819 125 300 137 403
Driftsinntekter konsern  751 008 667 330 565 711
Resultat morselskap  58 822 -7 127 -5 592
Resultat konsern -569 -21 070 18 298
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2017 354 116 35 1 440 136 44
2018 336 120 37 1 492 235 45
2019 352 125 39 1 482 156 45

Sykefravær totalt

2017 2018 2019
  5,6% 6,1%