Økonomiske nøkkeltall for Biblioteksentralen SA

Nøkkeltall (i 1.000 kr)

Regnskapsår 2020 2021 2022
Driftsinntekter morselskap  153 769 162 589 178 338
Driftsinntekter konsern  730 391 1 020 050 1 294.442
Resultat morselskap  4 686 2 712 -630
Resultat konsern - 6 161 10 613 17 612
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2020 394 139 47 1 527 146 47
2021 415 134 45 1 728 250 54
2022 436 139 49 1 606 181 53,5

Sykefravær totalt

2020 2021 2022
5,1% 3,6% 3,4%