Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter SA

Nøkkeltall

Virksomheten

Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter SA (KDRS) er eid av medlemmene som er arkivinstitusjoner fra hele landet. KDRS skal tilby tjenester og kompetanse til sine medlemmer og aktivt bidra til å utvikle og effektivisere langtidslagring av digitale arkiv innenfor kommunal og fylkeskommunal sektor.

Selskapet har utover dette gjennomført flere utviklingsprosjekter som skal bidra til at medlemmene får en enklere hverdag i forhold til sikring og langtidsbevaring av digitalt skapte arkiver.

Selskapets formål

Et ressurssenter for kommunearkivinstitusjonene sine digitale arkiv. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten for tjenester knyttet til digitale arkiv. Foretaket kan også selge tjenester knyttet til digitale arkiv utover basistjenester til medlemmer og andre.

Kort om

  • Org.nummer: 995 726 777
  • Stiftelsesår: 2010
  • Drammen kommunes medlemsandel: 6,67%
  • Øvrige medlemmer: 16 kommuner, fylkeskommuner og arkivinstitusjoner
  • Antall ansatte: 4
  • Medlemskapital: 1 800 000
  • www.kdrs.no

Ledelse og styre

Daglig leder: Tor Eivind Johansen

Styre: Stig Roald Amundsen (styreleder), Odd Lasse Worum, Bernt Eirik Isaksen Lyngstad, Ellen Jensen, Unn Elisabeth Huse (vara),  Elin Wetås Jara (vara).