Økonomiske nøkkeltall Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter SA

Regnskapsår 2020 2021 2022
Driftsinntekter 6 331 752 6 499 772 6 724 856
Årsresultat etter skatt f. minoritet 1 507 382 774 658 791 251
Sum eiendeler 6 912 761 7 839 983 8 791 248
Gjeld 2 144 627 2 197 190 2 357 203
Egenkapital 4 768 135 5 642 793 6 434 044
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2020 163 254 52 728 Nestleder 31 434/ medlem 26 364 961 788 31 250 4/3,5
2021 167 662 54 152 32283/27076     4/3,5
2022 173 649 56 155 33 477/28 078 1 006 834 31 250 4/3,5

Sykefravær totalt

2020 2021 2022
4%   4%