Økonomiske nøkkeltall Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter SA

Regnskapsår 2019 2020 2021
Driftsinntekter 5 407 004 6 331 752 6 499 772
Årsresultat etter skatt f. minoritet 696 161 1 507 382 774 658
Sum eiendeler 5 721 205 6 912 761 7 839 983
Gjeld 2 460 452 2 144 627 2 197 190
Egenkapital 3 260 753 4 768 135 5 642 793
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2019 161 250 50 000 Nestleder 30 000/ medlem 25 000 965 833 16 250 3/2,5
2020 163 254 52 728 Nestleder 31 434/ medlem 26 364 961 788 31 250 4/3,5
2021 167 662 54 152 32283/27076     4/3,5

Sykefravær totalt

2019 2020 2021
0% 4%