Regnskapsår 2017 2018 2019
Driftsinntekter 4 558 927 4 247 574 5 407 004
Årsresultat etter skatt f. minoritet 22 198 35 767 696 161
Sum eiendeler 3 180 814 3 985 988 5 721 205
Gjeld 1 151 989 1 821 397 2 460 452
Egenkapital 2 028 825 2 164 591 3 260 753
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2017 90 000 30 000 Nestleder 20 000/
medlem 15 000
918 421 37 563 4/3
2018 130 000 40 000 Nestleder 25 000/
medlem 20 000
933 205 34 145 4/2,5
2019 161 250 50 000 Nestleder 30 000/ medlem 25 000 965 833 16 250 3/2,5

Sykefravær totalt

2017 2017 2018
13% 17% 0%