Regnskapsår 2016 2017 2018
Driftsinntekter 3 804 200 4 558 927 4 247 574
Årsresultat etter skatt f. minoritet 144 594 22 198 35 767
Sum eiendeler 3 474 763 3 180 814 3 985 988
Gjeld 1 668 136 1 151 989 1 821 397
Egenkapital 1 806 627 2 028 825 2 164 591
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2016 92 000 30 000 Nestleder 20 000/
medlem 15 000
916 579 30 000 4/2,5
2017 90 000 30 000 Nestleder 20 000/
medlem 15 000
918 421 37 563 4/3
2018 130 000 40 000 Nestleder 25 000/
medlem 20 000
933 205 34 145 4/2,5

Sykefravær totalt

2016 2017 2018
28% 13% 17%