Økonomiske nøkkeltall Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter SA

Regnskapsår 2018 2019 2020
Driftsinntekter 4 247 574 5 407 004 6 331 752
Årsresultat etter skatt f. minoritet 35 767 696 161 1 507 382
Sum eiendeler 3 985 988 5 721 205 6 912 761
Gjeld 1 821 397 2 460 452 2 144 627
Egenkapital 2 164 591 3 260 753 4 768 135
År Styrehonorar samlet Honorar styreleder Honorar pr. styremedlem Lønn daglig leder Revisjons-honorar * Antall ansatte/årsverk
2018 130 000 40 000 Nestleder 25 000/
medlem 20 000
933 205 34 145 4/2,5
2019 161 250 50 000 Nestleder 30 000/ medlem 25 000 965 833 16 250 3/2,5
2020 163 254 52 728 Nestleder 31 434/ medlem 26 364 961 788 31 250 4/3,5

Sykefravær totalt

2018 2019 2020
17% 0% 4%