Styrekandidatbase

For å finne personer som kan sitte i styrer for ulike selskaper kommunen er involvert i, har Drammen kommune en database, kalt styrekandidatbasen. Denne databasen hjelper oss å finne kvalifiserte styremedlemmer med riktig erfaring og kompetanse.

Hensikt med styrekandidatbasen

Et sentralt forhold i eierstyring er oppnevning av styremedlemmer til de aktuelle selskapene.

Hensikt med styrekandidatbasen er å ha:

  1. tilgang til aktuelle kandidater som tilbyr seg til styreverv
  2. oversikt over styrekandidatenes erfaring og kompetanse

Hvem kan bli styremedlem?

Kommunen har som hovedprinsipp at styremedlemmer ikke er ansatte i kommunen eller har politiske verv i kommunen.

Eierpolitikken legger følgende føringer på valg av styremedlemmer:

  1. lokal forankring
  2. balansert kjønnsrepresentasjon
  3. kunnskap om selskapets virksomhet
  4. bransjekunnskap
  5. spesialkompetanse og erfaring innen områder som juss, økonomi, risikostyring, markedsføring, HMS, tekniske fag mv.
  6. ledelseserfaring og kompetanse knyttet til organisasjonsmessige endringsprosesser
  7. kompetanse og erfaring knyttet til offentlig forvaltning
  8. kompetanse og erfaring knyttet til styrearbeid

Hvordan brukes basen?

I arbeidet med å fremskaffe aktuelle kandidater vil kommunen søke både i og utenfor styrekandidatbasen.  Å være registrert i basen, garanterer ikke at du blir valgt.

Hva skjer når du registrerer deg?

Ved å registrere deg i kommunens styrekandidatbase gir du samtidig samtykke til at din personinformasjon kan deles med aktuelle valgkomiteer og de ansatte i kommunen som jobber med styrevalg.

Du gir også ditt samtykke til at all registrert data vil bli oppbevart i basen i inntil to år. Ønsker du å bli værende i basen etter dette, må du gi oss nytt samtykke. Uten nytt samtykke vil dine data bli slettet automatisk.

Du kan når som helst be om å bli slettet fra styrekandidatbasen.

Lenke til registrering i styrekandidatbasen kommer, da denne er under utvikling.

Drammen kommunes eierinteresser

Drammen kommune eier eller er deleier i flere selskaper, og det er viktig for kommunen å ha dyktige styremedlemmer i disse.