Digital transformasjon

I Drammensskolen har alle elever hver sin digitale enhet. Dette er med på å gi alle barn og unge like muligheter til å lære og utvikle seg.

Vi er digitale læringsledere

Lærer med elever med nettbrett og hodetelefoner.
BILDE: I Drammensskolen har alle elever hver sin digitale enhet.

Drammensskolen setter arbeidet med digital kompetanse inn i en større læringskontekst, hvor teknologi og fremtidens kompetanse ses på som en integrert del av barn og unges grunnleggende kompetanse. Det vil si at å jobbe med læring gjennom bruk av teknologi, er en naturlig del av det å lære.

Digitaliseringen i samfunnet er i en rivende utvikling, og det er viktig at vi som jobber med barn og unge i skolen er trygge, kloke og kompetente brukere og digitale læringsledere. 

Digitale verktøy skal bidra til økt læring i fagene

Fokuset er alltid hvordan digitale verktøy kan bidra til økt læring inn i fagene. Å få kraft i arbeidet med å utvikle barn og unges digitale kompetanse krever langt mer enn entusiastiske enkeltansatte eller enkeltledere. I Drammen satser vi på egenutvikling, deling og refleksjon, og du får hjelp og støtte uansett hvor du er i din digitale utvikling. 

PCer på en pult på en skole
BILDE: I Drammensskolen har alle elever hver sin digitale enhet.

Nettverk

For deg som ligger i front og er en ressursperson på området har vi egne nettverk. Der kan du få utfordret deg selv og aktivt bidra til at kommunens og skolens mål nås.