Åpenhet i kommunen

Drammen kommune praktiserer meroffentlighet, og gjør all informasjon mest mulig tilgjengelig.