Etiske regler for ansatte i Drammen kommune og kommunale foretak

Drammen kommunes etiske regler skal sikre en god etisk praksis og definere felles standard for alle medarbeidere. Etiske regler utrykker hva som er rett og galt i ord og handling.