Drammen kommunes etiske regler skal sikre en god etisk praksis og definere felles standard for alle medarbeidere. Etiske regler utrykker hva som er rett og galt i ord og handling.