Kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sine geografiske områder.

Vi arbeider systematisk for en trygg kommune gjennom alle våre tjenester.

Overordnet beredskapsplan beskriver hvordan beredskapen i kommunen er organisert ved alvorlige uønskede hendelser som rammer kommunen som helhet, eller som er av en karakter som krever sentral koordinering og ledelse.

I tillegg til vår overordnede beredskapsplan har alle våre virksomheter som skoler, barnehager, institusjoner og legevakten egne beredskapsplaner.

I en krise vil brannvesenet og legevakten sette i gang med akutt livreddende innsats. Skolene, barnehagene, hjemmehjelpstjenesten og sykehjemmene har egne planer for å kunne ivareta barn og brukere i en krise.

Etater med ansvar for kritisk infrastruktur som vannforsyningen har operasjonssentraler som overvåker driften kontinuerlig og setter inn tiltak umiddelbart dersom en uønsket hendelse oppstår.

Relevante lover og forskrifter