Vedtaket om ny bybru

I bystyret 7. oktober 2019 (i gamle Drammen kommune) vedtok politikerne å rive brua, og erstatte den med en ny.

Dette er vedtaket om den nye bybrua:

 1. Ny bybru bygges i tråd med vedtak i Bystyret 25.9.2018
 2. Midlertidig bru av fagverk (Baileybru eller lignende) velges som hovedløsning for gående og syklende i anleggsperioden for riving og bygging av ny bybru.
 3. Som tilleggstiltak for gående og syklende i anleggsperioden utredes videre
  a. Gratis adgang på ordinære bussruter i en sentrumssone
  b. Elektriske bysykler
  c. Elektriske sparkesykler
 4. Tiltakene for gående og syklendes fremkommelighet i anleggsperioden legges inn i budsjettet for ny bybru og behandles i kommende økonomiplaner.
 5. Drammen kommune tar kontakt med Brakar og fylkeskommunen for å sikre optimal bussfremkommelighet i anleggsperioden.
 6. Vi forventer at rådmannen forhandler med Bane NOR for å få de til å betale hoveddelen av kostnadene for midlertidige løsninger for gående, syklende og kollektivtransport.