Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Drammen kommune er av Helsedirektoratet fra 1.1.2017 tildelt funksjon som Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Viken (Buskerud).

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Buskerud) er geografisk lokalisert til virksomheten Utvikling og digitalisering, som er en felles utviklingsenhet for Drammen kommune.

Nettside med Handlingsplan og aktiviteter:

Telefon

41 58 81 70

Besøksadresse

Grønland 53
3019 Drammen