Drammen kommune er av Helsedirektoratet fra 1.1.2017 tildelt funksjon som Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Viken (Buskerud).

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Buskerud fylke) er geografisk lokalisert til Kompetansesenteret i Drammen, som er en felles utviklingsenhet for Drammen kommune.

Telefon

415 88 170

E-post

usht.buskerud@drammen.kommune.no

Besøksadresse

Grønland 53
3019 Drammen