Aktivitetsbasert tilskuddsordning for lokalt næringsliv

Næringslivsorganisasjoner, handelsstandsforeninger og næringslivsaktører som i samarbeid ønsker å gjennomføre et felles prosjekt/aktivitet som stimulerer folkeliv og næringsliv i sentrumsområdene, kan søke aktivitetsbasert tilskuddsordning for lokalt næringsliv.

Frist

Søknadsfrist er 1. april 2024.

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å:

  • stimulere til aktiviteter som skaper folkeliv og næringsliv i sentrumsområdene
  • stimulerer til initiativ fra, og samarbeid mellom, næringsdrivende til det beste for sentrumsområdene og det lokale næringslivet

Kontakt

For spørsmål om tilskuddsordningen og søknadsprosessen kan det tas kontakt med kommunens kontaktperson:

Berit Bakkane 
Næringsrådgiver

Tlf: 934 87 173 

E-post: berit.bakkane@drammen.kommune.no