Kunngjøring av oppheving av eldre reguleringsplaner

Rådmannen har etter delegert myndighet opphevet 9 eldre reguleringsplaner i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 og vedtak i kommunestyret i møte 24.05.2022.

Disse planene er i strid med overordnet plan og er utdaterte i sin form. Det er ikke innkommet merknader som tilsier at disse planene ikke kan oppheves.

Oppheving vedrører følgende planer:

  • Regulering av gate (Markusveien) fra Skogerveien til en eldre vei gjennom G. Nr. 462, PlanID 06021-5, vedtatt 25.06.1909
  • Regulering av Hamborgstrøm, PlanID 06021-7, vedtatt 01.04.1910
  • Endret regulering av Markusveien fra nr. 53 til Krinsilen, PlanID 06022-1, vedtatt 30.09.1939
  • Omregulering av en del gater på Strømsø, PlanID 06022-3, vedtatt 22.11.1912
  • Regulering av Ekerveien fra Stasjonsgaten til Drammens bygrense, PlanID 06022-11, vedtatt 26.05.1922
  • Regulering av gate (Haukeliveien) fra Hotvetveien over gnr. 353, 357 og 358, PlanID 06022-12, vedtatt 23.01.1925
  • Regulering av gate i Hestengen, (Tårnveien), PlanID 06022-13, vedtatt 13.03.1925
  • Regulering av Øvre Eikervei fra Stationgaten til Storemoen, PlanID 06023-6, vedtatt 24.09.1931
  • Reguleringsplan for Styrmoes vei, PlanID 06023-8, vedtatt 09.03.1932

Mer informasjon om de opphevete planene finnes på siden Liste over oppehvede reguleringsplaner.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumentene med alle vedlegg kan ses på kommunens nettsider under fanen Innsyn > Plan og bygg, søk med navnet til den opphevete planen.

Klageadgang etter plan- og bygningsloven § 1-9 og § 12-12

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Eventuell klage må sendes til Drammen kommune innen 3 uker.

Innløsning og erstatning

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og § 15-3 må settes fram innen 3 år.

Eventuell klage eller krav om innløsning og erstatning sendes til:
e-post: kommunepost@drammen.kommune.no
eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk klagen med: «Klage på vedtatt oppheving av reguleringsplan for <plannavn>».