Liste over opphevede reguleringsplaner

Danvik, Austad, Fjell

  • Regulering av gate (Markusveien) fra Skogerveien til en eldre vei gjennom G. Nr. 462, PlanID 06021-5, vedtatt 25.06.1909, opphevet 25.06.2023
Bildet viser et kartutsnitt over reguleringsplanen som opphører. Området går over Markusveien, fra Skogerveien til en eldre vei
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som er opphevet
  • Endret regulering av Markusveien fra nr. 53 til Krinsilen, PlanID 06022-1, 30.09.1939, opphevet 25.06.2023
Planomrisset omfatter en liten del av Markusveien, mellom Krinsilen og Skogerveien
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som er opphevet
  • Reguleringsplan for Styrmoes vei, PlanID 06023-8, vedtatt 09.03.1932, opphevet 25.06.2023
Omrisset omfatter deler av Styrmoes vei, mellom Austad gård og Danvik folkehøyskole, samt en mindre del ved Markusveien
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som er opphevet

Bragernes, Øren

  • Regulering av Hamborgstrøm, PlanID 06021-7, vedtatt 01.04.1910, opphevet 25.06.2023
Bildet viser kartutsnitt med omriss over planen som opphører. Området gjelder et boligområde mellom Hotvetveien og Rosenkrantzgata, samt et område mellom Rosenkrantzgata og Hamborggata
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som er opphevet
  • Regulering av gate (Haukeliveien) fra Hotvetveien over gnr. 353, 357 og 358, PlanID 06022-12, vedtatt 23.01.1925, opphevet 25.06.2023
Omrisset omfatter Haukeliveien
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som er opphevet

Grønland, Marienlyst, Brandengen, Tangen

  • Omregulering av en del gater på Strømsø, PlanID 06022-3, vedtatt 22.11.1912, opphevet 25.06.2023
Omrisset omfatter Selmers gate, samt deler av Griffenfelds gate, Sehesteds gate og Rektor Nygaards gate
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som er opphevet

Gulskogen, Rødskog

  • Regulering av Ekerveien fra Stasjonsgaten til Drammens bygrense, PlanID 06022-11, vedtatt 26.05.1922, opphevet 25.06.2023
Omrisset omfatter deler av sideareal på nordsiden av Nedre Eikervei, fra Gulskogen gård til like før Pølsesvingen
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som er opphevet
  • Regulering av gate i Hestengen, (Tårnveien), PlanID 06022-13, vedtatt 13.03.1925, opphevet 25.06.2023
Omrisset omfatter en liten del av Tårnveien, like ved Veslebakken
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som er opphevet
  • Regulering av Øvre Eikervei fra Stationgaten til Storemoen, PlanID 06023-6, vedtatt 24.09.1931, opphevet 25.06.2023
Omrisset omfatter flere sykkevise deler av Øvre- og Nedre Eikervei
BILDE: Kartutsnitt med omriss av planen som er opphevet