Forslag til tiltak

Slik foreslo deltakerne av tiltakene kunne gjennomføres.

Tollbukaia

Tiltak: Kanal

Hvordan kan du /din organisasjon bidra til å realisere tiltaket?

 • Utbygger utrede
 • Evt. Del av utbyggingsavtale

Hvem må samarbeide for at tiltakene skal bli virkelighet?

Utbygger, kommune, NVE, Naboer

Hvordan ville du ha gått fram for å gjennomføre tiltaket? Hvem ville du ha involvert og samarbeidet med?

Gjennom planarbeidet

Hvordan kan gjennomføringen av tiltaket skje over tid?

Tiltak: Grønt, allmenhet, badebrygge

Hvordan kan du /din organisasjon bidra til å realisere tiltaket?

Kombinere grønt med kulturmiljø. Grønt knyttet til ev. kanal. Ikke organisert idrett i dette området

Hvem må samarbeide for at tiltakene skal bli virkelighet?

Hvordan ville du ha gått fram for å gjennomføre tiltaket? Hvem ville du ha involvert og samarbeidet med?

Hvordan kan gjennomføringen av tiltaket skje over tid?

Tiltak: Kulturmiljøet

Hvordan kan du /din organisasjon bidra til å realisere tiltaket?

Ta vare på bygningene. Viktig med innhold. Kultur – som historiefortelling

 • Maritime
 • Jernbane

Hvem må samarbeide for at tiltakene skal bli virkelighet?

Fylket, historielaget, sjøspeiderne, sjømannsforeningen, Gyldenløve kystlag

Hvordan ville du ha gått fram for å gjennomføre tiltaket? Hvem ville du ha involvert og samarbeidet med?

Medvirkning i planarbeidet

Hvordan kan gjennomføringen av tiltaket skje over tid?

Tiltak: Fergekai

Hvordan kan du /din organisasjon bidra til å realisere tiltaket?

Ikke nødvendigvis på Tollbukaia, men kanskje mer sentralt på Myrakaia

Hvem må samarbeide for at tiltakene skal bli virkelighet?

Hvordan ville du ha gått fram for å gjennomføre tiltaket? Hvem ville du ha involvert og samarbeidet med?

Hvordan kan gjennomføringen av tiltaket skje over tid?

Tollbugata

Tiltak: Bakgårdskonserter/ bakgårdskafeer

Hvordan kan du /din organisasjon bidra til å realisere tiltaket?

Involvere og engasjere noen gårdseiere. F.eks. Cappelengården og/eller Scheitliesgården

Hvem må samarbeide for at tiltakene skal bli virkelighet?

Trine Bingen på Tollboden Hotell, gårdeiere, foreninger/organisasjoner

Hvordan ville du ha gått fram for å gjennomføre tiltaket? Hvem ville du ha involvert og samarbeidet med?

 • Starte med midlertidige tiltak
 • Pop-up konserter / pop-up kafeer

Hvordan kan gjennomføringen av tiltaket skje over tid?

Tiltak: Stengt for biltrafikk øst for Gyldenløves plass, gang- og sykkelfelt

Hvordan kan du /din organisasjon bidra til å realisere tiltaket?

 • Gjenskape gammel stil på fasader og gate
 • Midlertidige tiltak som byvandringer, bakgårdsarrangementer og markeder
 • Parkering forbudt i gata, særlig der det er trangt

Hvem må samarbeide for at tiltakene skal bli virkelighet?

Gårdeiere langs Tollbugata (kjøre samme prosess som denne – involvere)

Kommunen må bidra med traseer for trafikk (regulere gateløpet)

Hvordan ville du ha gått fram for å gjennomføre tiltaket? Hvem ville du ha involvert og samarbeidet med?

 • Formidle kunnskap om fasader og farger
 • Tilby kompetanse/veiledning (kommunens person)
 • Rekkefølgekrav nye prosjekter
 • Infrastrukturbidrag for nye prosjekter, formålsmessig
 • Midlertidig stenging av gater (test)

Hvordan kan gjennomføringen av tiltaket skje over tid?

 • Sjekk «BID»/ «CID» gjort i Stavanger
 • Gårdeierne må også eie planene og føle at de får noe igjen for sitt bidrag
 • Starte med en total make over på en begrenset lengde av gata. Kommune må selge inn hva en fin fasade gjør for gårdeier (høyere leie?)
 • Savnes: støyskjerming spes. mot Bj. Bj. gate

Tiltak: Innføre gågate / starte formidling

Hvordan kan du /din organisasjon bidra til å realisere tiltaket?

 • Bidra med guider
 • Bidra med markedsføring

Hvem må samarbeide for at tiltakene skal bli virkelighet?

Drammen kommune / Viken og Brakar må bli enige om en annen trase for bil og aller helst buss også

Hvordan ville du ha gått fram for å gjennomføre tiltaket? Hvem ville du ha involvert og samarbeidet med?

Gårdeiere

Hvordan kan gjennomføringen av tiltaket skje over tid?

Sted: Tollbugata – historisk del

Tiltak: Midlertidig sommerstenging for trafikk

Hvordan kan du /din organisasjon bidra til å realisere tiltaket?

Skape innhold: markeder, byvandring/guiding, midlertidige kafeer

Hvem må samarbeide for at tiltakene skal bli virkelighet?

Offentlig + privat

Hvordan ville du ha gått fram for å gjennomføre tiltaket? Hvem ville du ha involvert og samarbeidet med?

Næringsdrivere, foreninger og organisasjoner

Hvordan kan gjennomføringen av tiltaket skje over tid?

Sted: Tollbugata – fotgjengerpassasje fra øst – vest over Gyldenløves plass

Tiltak: forbedre fotgjengerovergang/undergang

Hvordan kan du /din organisasjon bidra til å realisere tiltaket?

 • Belysning
 • Planfritt
 • Tydeligere vei for fotgjengere/syklister

Hvem må samarbeide for at tiltakene skal bli virkelighet?

Hvordan ville du ha gått fram for å gjennomføre tiltaket? Hvem ville du ha involvert og samarbeidet med?

Hvordan kan gjennomføringen av tiltaket skje over tid?

Tollbugata:

 • Private eiendomsbesittere
 • Alle gode krefter må samarbeide
 • Offentlige eiendomsbesittere
 • Gode målpunkter/attraksjoner rundt Gyldenløves plass
 • Involvere alle som jobber i de nye kontorbyggene
 • Vei-eierskifte – benytte anledningen til å oppgradere
 • Fortsette de gode prosessene
 • Drammen parkering som medspiller for mer bilfrie gater
 • Ta i bruk ett lokalt teknologiselskap for å redusere uønsket trafikk

Gyldenløves plass

Sted: Gyldenløves plass – mot elva

Tiltak: sitteplasser, krakker, benker – åpent ned til vannet, forbinde vann og parkområde

Hvordan kan du /din organisasjon bidra til å realisere tiltaket?

Nærutvalget:

 • Fasilitere medvirkning med innbyggere i dette området
 • Få med sponsorer til benker og tiltak
 • Sammenhengende stil – ikke mange forskjellige

Hvem må samarbeide for at tiltakene skal bli virkelighet?

Kommunen og privat næringsliv

Hvordan ville du ha gått fram for å gjennomføre tiltaket? Hvem ville du ha involvert og samarbeidet med?

Hvordan kan gjennomføringen av tiltaket skje over tid?

Bruparken

Tiltak: Fargerik asfalt og betong

Hvordan kan du /din organisasjon bidra til å realisere tiltaket?

Åssiden VGS kan ha prosjekter og designe, planlegge og bygge utvidelse av skatepark med møbler og benker

Hvem må samarbeide for at tiltakene skal bli virkelighet?

Åssiden VGS, Statens Vegvesen, kommunen

Hvordan ville du ha gått fram for å gjennomføre tiltaket? Hvem ville du ha involvert og samarbeidet med?

Lærere og elever ved Åssiden VGS, naboer

Hvordan kan gjennomføringen av tiltaket skje over tid?

Ulike prosjekter pr. år (fast prosjektuke)

Tiltak: Vinteraktiviteter - skøytebane

Hvordan kan du /din organisasjon bidra til å realisere tiltaket?

Hvem må samarbeide for at tiltakene skal bli virkelighet?

 • Drammens museum
 • Kommunen
 • Statens vegvesen
 • Byen vår Drammen

Hvordan ville du ha gått fram for å gjennomføre tiltaket? Hvem ville du ha involvert og samarbeidet med?

Paus og Paus som BUA (utlån av skøyter, grill og støttepingviner)

Statens vegvesen

Hvordan kan gjennomføringen av tiltaket skje over tid?

Finansiering, kombinere med Street basket(bane) om sommeren

Sted: Bruparken – mot Bj. Bj. gate

Tiltak: Utvikle grøntområder/ dyrkekasser, direkteutplanting

Hvordan kan du /din organisasjon bidra til å realisere tiltaket?

Evas grønne hage har kompetanse til planlegging og drift

Hvem må samarbeide for at tiltakene skal bli virkelighet?

Kommunen og Statens vegvesen, lokale bedrifter /organisasjoner

Hvordan ville du ha gått fram for å gjennomføre tiltaket? Hvem ville du ha involvert og samarbeidet med?

 • Sikre finansiering
 • Sikre driftsplan
 • naboer
 • bedrifter lokalt
 • skoler
 • barnehager
 • FAU

Hvordan kan gjennomføringen av tiltaket skje over tid?

Noen må ha driftsansvar og lønnes for dette

Tiltak: Dyrkekasser/ grønne tiltak

Hvordan kan du /din organisasjon bidra til å realisere tiltaket?

Hvem må samarbeide for at tiltakene skal bli virkelighet?

 • Evas hage
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken – Anita Panman
 • Bragernes kolonihager
 • Kirkeparken samdyrkelag

Hvordan ville du ha gått fram for å gjennomføre tiltaket? Hvem ville du ha involvert og samarbeidet med?

 • Folkebudsjett
 • Langsiktige avtaler med organisasjoner og sosiale entreprenører
 • Teste ting/tørre og prøve

Hvordan kan gjennomføringen av tiltaket skje over tid?

 • Midler for organisasjoner
 • Organisasjoner som tar vare på dyrkekasser
 • Midlertidige tiltak
 • Involvere brukere
 • Involvere VGS med bachelor i entreprenørskap
 • Involvere næringsliv

Tiltak: Street basket /sykkelløype m.m.

Hvordan kan du /din organisasjon bidra til å realisere tiltaket?

 • Viktig med barn og unges medvirkning – lage en «gründercamp» /ungt entreprenørskap
 • Hva vil de unge selv ha? – eierskap – sette av en pott med penger for å realisere

Hvem må samarbeide for at tiltakene skal bli virkelighet?

Samarbeid med f.eks. yrkesfag på Åssiden VGS eller AI – om bygging/praktiske oppgaver

Hvordan ville du ha gått fram for å gjennomføre tiltaket? Hvem ville du ha involvert og samarbeidet med?

Aktuelle foreninger og lag – skolene/elevrådet/FAU

Hvordan kan gjennomføringen av tiltaket skje over tid?

Forankre i kommunene ang. drift og vedlikehold

Tiltak: Utvikle grøntområder

Hvordan kan du /din organisasjon bidra til å realisere tiltaket?

Strømsø 2030 nærmiljøpotten eller andre områdesatsingsprosjekter (kjøpe bord/benker/ plante i bakken + kasser/ belysning)

Studentprosjekt for lysdesign i USN?

Hvem må samarbeide for at tiltakene skal bli virkelighet?

Aktuelle kommunale virksomheter i forhold til søkeplikt, avtale med statens vegvesen

Mulig å søke midler fra f.eks. Gjensidigestiftelsen osv. i samarbeid med foreninger/ frivillige organisasjoner

Hvordan ville du ha gått fram for å gjennomføre tiltaket? Hvem ville du ha involvert og samarbeidet med?

Hvordan kan gjennomføringen av tiltaket skje over tid?

 • Drift i kommune vedr. vedlikehold, plenklipping og søppeltømming
 • Aktiviteter i samarbeid med foreninger/lag – lage et styre/velforening

Tiltak:

Hvordan kan du /din organisasjon bidra til å realisere tiltaket?

Utnyttes bedre mot elva. Eks. lekeapparater, tuftepark, Petanque-bane, sitteplasser

Hvem må samarbeide for at tiltakene skal bli virkelighet?

Hvordan ville du ha gått fram for å gjennomføre tiltaket? Hvem ville du ha involvert og samarbeidet med?

Hvordan kan gjennomføringen av tiltaket skje over tid?

Innspill til strategien – særpreg, bevegelse, byliv og møteplasser

Basert på materialet fra samskapingsmøte 1 og 2 ble det utarbeidet forslag til tre temakart: særpreg, bevegelse og byliv & møteplasser.

Med disse hovedtemaene i strategiene blir de ulike tiltakene og verdiene sett i sammenheng. Temaene gjenspeiler det ble framhevet som viktig i den videre utviklingen på Strømsø i de første samskapingsmøtene.

Særpreg

Illustrasjon som viser kart over Strømsø med påtegning med farger og tekst.
SÆRPREG: Utkast til temakart for særpreg.
Illustrasjon med tekst og bilder.
SÆRPREG: Forslag til tiltak for å styrke Strømsø innenfor temaet særpreg og inspirasjonsbilder.

Gruppene fikk i møtet alle tre temakartene sammen med referanser/inspirasjon og tiltak som hører til temaet. Målet var at deltakerne i samskapingsmøtet skulle jobbe videre med temakartene og tiltakene.

Gruppene jobbet blant annet med disse spørsmålene:

 • Er det noen grep, tanker, satsinger eller tiltak dere ser at vi har glemt?
 • Er det noe dere savner?
 • Er det noen gode ideer dere ser at mangler?
 • Er det noe dere mener bør prioriteres under hvert tema?
 • Er det noe dere mener bør endres eller som bør være annerledes?

Gruppene svarte med tekst og tegning på kart og bilder som lå på bordene.

Bevegelse

Illustrasjon med kart med påtegning om bevegelse.
BEVEGELSSE: Eksempel på forslag til endringer og prioriteringer under temaet bevegelse.

Særpreg

Illustrasjon med kart med påtegning om særpreg.
SÆRPREG: Eksempel på forslag til endringer og prioriteringer under temaet særpreg.

Byliv og møteplasser

Illustrasjon med tekst, bilder og påtegning om byliv og møteplasser.
BYLIV: Eksempel på forslag til endringer og prioriteringer under temaet byliv og møteplasser.