Tredje samskapingsmøte

Med utgangspunkt i materialet fra samskapingsmøte 2, ble det laget oversikt over tiltak som er foreslått for konkrete steder på Strømsø og utarbeidet tre forslag til temakart for særpreg, bevegelse og byliv & møteplasser.

Hvordan skal vi gjennomføre tiltakene?

Strategien skal peke på hvordan vi skal videreutvikle Strømsø basert på verdiene som ligger i:

  • Mangfoldet
  • Historien
  • Nærhet til elva og knutepunktet

Tiltakene skal svare opp verdiene og si noe om hvordan vi styrker Strømsø som destinasjon og nabolag og som et grønt område.

Et av temaene for møtet var viktigheten av at vi utvikler Strømsø sammen – arbeidet med områdeutviklingsstrategien er bare starten på samskapingen. Framover må det samarbeides om gjennomføring av de ulike tiltakene.

Gruppene fikk i oppgave å beskrive hvordan tiltakene som er foreslått for de konkrete stedene kan gjennomføres. Spørsmålene som ble stilt var:

  • Hvordan kan du / din organisasjon bidra til å realisere tiltaket?
  • Hvem må samarbeide for at tiltaket skal bli virkelighet?
  • Hvordan ville du gått fram for å gjennomføre tiltaket? Hvem ville du ha involvert og samarbeidet med?
  • Hvordan kan gjennomføring av tiltaket skje over tid?

Gyldenløves plass

Illustrasjon med kart og tekst som viser Gyldenløves plass, tiltakene som ble foreslått der og oppgaveteksten.
GYLDENLØVES: Et av stedene med foreslåtte tiltak var Gyldenløves plass.

Les hvordan deltakerne foreslo at tiltakene kan gjennomføres:

Kontakt

Har du spørsmål om områdeutviklingsstrategien eller om deltakelse på samskapingsmøtene, kontakt: