Første samskapingsmøte

På første samskapingsmøte, som ble holdt 1. februar 2023, ble det arbeidet med verdier og hva som er viktig på Strømsø.

Hvem er Strømsø? - verdier

Deltakernes bidrag oppsummert:

Skjermdump av innspill som kom inn på første samskapingsmøte.
INNSPILL: Deltakerne på første samskapingsmøte kome med mange innspill.

Etter møtet er materialet oppsummert og samlet i tre verdier for Strømsø. Det videre arbeidet med områdeutviklingsstrategien tar utgangspunkt i disse verdiene:

Historie

 • Unike gamle hus
 • Rik historie
 • Industri og havn
 • Kulturmiljøer
 • Hus fra seilskutetiden
 • Identitet, sjel og karakter
 • Starten på Drammen

Nærhet til elva og stasjonen

 • Nærhet til elva: både fysisk og visuell kontakt
 • Sentrumsnært
 • Knutepunktet
 • Arealer for utvikling
 • Korte avstander
 • 5-minuttersbyen

Mangfold

 • Byliv
 • Ulike mennesker, boligmangfold, alle er velkomne
 • Folk og kulturer, næringsliv og frivillighet, ny og gammel tid
 • Rikt på kulturelle bakgrunner
 • Byens ”Notting Hill”

Hvor skal vi? - fremtidsfortellinger

Se fremtidsfortellinger

Kontakt

Har du spørsmål om områdeutviklingsstrategien eller om deltakelse på samskapingsmøtene, kontakt: