Godtgjøring

Folkevalgte plikter å kontrollere utbetaling av egen godtgjøring. Ved eventuelle feilutbetalinger melder representanten fra til politisk sekretariat og feilen rettes.

Feil meldes til: politikerpost@drammen.kommune.no

Dette skal du ha utbetalt som folkevalgt 

Beregningsgrunnlag (B) er gjeldende statsrådslønn: 1 580 186 kroner.

Møtegodtgjøring pr. møtedag (0,15%) = 2370 kroner.  

Fast godtgjøring kan kombineres. Utbetaling av samlet fast godtgjøring skjer ved å summere satsene for de ulike vervene.   

Verv Prosent av B Godtgjøring per år
Ordfører 90 % 1 422 167
Varaordfører 23 % 363 443
Hovedutvalgsleder 38 % 600 471
Gruppeleder 25 % 395 047
Leder av kontrollutvalget 6 % 94 811
Leder av klageutvalget 1,5 % 23 703
Leder av PSU 6 % 94 811
Nestleder av hovedutvalg 1,5 % 23 703
Leder av eldrerådet 1,5 % 23 703
Leder av ungdomsrådet 1,5 % 23 703
Leder av studentutvalget 1,5 % 23 703
Leder av råd for personer med funksjonsnedsettelse 1,5 % 23 703
Fast godtgjøring til medlem av kommunestyret 1,5 % 23 703
Fast godtgjøring til medlem av formannskapet 1,5 % 23 703
Fast godtgjøring til medlem av hovedutvalg 1,5 % 23 703

Registrering av møtegodtgjøring i MinGat

Som folkevalgt skal du selv registrere møtegodtgjøring i MinGat.

Pålogging MinGat

Pålogging på MinGat vil variere om du bruker jobb-PC eller nettbrett og om du bruker MinGat for registrering av arbeidstid fra før.

  • Dersom du kommer til å bruke MinGat kun for føring av godtgjørelse og har nettbrett/PC fra kommunen, åpner du MinGat ved å trykke på ikonet.

Nettbrett

Symbol for MinGat på nettbrett.
Ligger på skrivebordet til nettbrettet.

PC

Symbol for mine programmer.

og

Bilde av symbol for MinGat på PC.
Ligger på skrivebordet på PC-en under Mine programmer.
  • Er du ansatt i Drammen kommune og bruker MinGat fra før, finner du riktig nivå ved å trykke øverst til høyre. Bytt til Avdeling 2894000 Politiker.
  • Er du vararepresentant, kan du bruke MinGat på PC eller nettbrett ved å logge deg inn på https://ekstern-mingat.drammen.kommune.no/DK/MinGatNSSO
    Du logger deg inn med ressursnummeret ditt og setter et passord inne i portalen ved første innlogging.

Registrere i MinGat

1.Trykk på MinGat for å komme til startsiden. Godtgjørelse registres som  «forespørsler» på venstre-knapperaden.

Bilde som viser skjermdump av programmet MinGat og forspørsel.

2. Velg «Ny forespørsel» i neste bilde.

Bilde som viser skjermdump fra programmet MinGat og hvordan du lager ny forespørsel.

3. Trykk på «tillegg» for å komme deg videre.

Bilde som viser skjermdump av programmet MinGat og hvordan du legger inn tillegg.

4. I neste bilde skal du velge dato for oppmøtet du hadde, type oppmøte og antall. Husk at du skal registrere ett oppmøte om gangen. Skriv «1» i antall-feltet. Det er lagt inn en fast lønnssats bak hver type oppmøte. 

Bilde av skjermdump fra MinGat og hvordan du legger inn dato.

5. Trykk på «lagre» for å sende forespørsel eller «lagre og ny» dersom du skal registrere flere oppmøter. 

Bilde av skjermdump fra programmet MinGat og lagreknappen.

6. Alle dine forespørsler blir vist på forskjellige faner etter hvilken status de har. Egen fane som viser Alle. De ulike fanene/statusene er: Ulest, Returnert, Ubehandlet, Under behandling, Godkjent, Avvist og Alle.

Uleste meldinger

Alle meldinger som er ulest, vil bli "flagget" med et rødt symbol med et tall for antall uleste i menyene.

Uleste meldinger endrer status til lest når du klikker på pilen til venstre for hver forespørsel.

Klikk på pilen til venstre så får du se mer informasjon og eventuell kommentar fra leder.

Det er også mulig å sette alle som lest ved å benytte knappen til venstre: "Flagg alle som lest".

Bilde som viser skjermdump fra programmet MinGat og hvordan du ser uleste meldinger.

Utbetaling av godtgjørelsene

Når godtgjørelsene blir utbetalt, finner du disse under start-meny ved å trykke på «lønnsoversikt».

Bilde som viser skjermdump av programmet MinGat og hvordan du kan se lønnsoversikt.

Tapt arbeidsfortjeneste

Bruk eget skjema for tapt arbeidsfortjeneste.