Areal-, transport- og miljø-utvalget 15. mai 2020

Video fra møtet.