Areal-, transport- og miljø-utvalget 5. juni 2020

Video fra møtet.