Valgstyret

Illustrasjon av  valgurne med fjes som peker hvor man skal stemme.