Slette seksjonering

Når seksjonering på en eiendom skal slettes, må det sendes et samtykke fra alle hjemmelshavere på at seksjoneringen skal slettes. Når du sletter seksjoneringen på en eiendom, eier du ikke lenger en seksjon, men en andel av grunneiendommen.

Når seksjonering på en eiendom skal slettes, må det sendes et samtykke fra alle hjemmelshavere på at seksjoneringen skal slettes. Vi gjør oppmerksom på at sletting av seksjonering ikke endrer antall boenheter på eiendommen.

Slik søker du:

 • Fyll ut søknaden
  • Last ned og skriv ut skjemaet
  • Alle seksjonseiere må skrive under på skjemaet
  • Eventuelle fullmakter må sendes inn. Disse må være originale, alternativt bekreftet rett kopi, og kan ikke være eldre enn 6 måneder.
  • Dersom opphevelsen/slettingen medfører prioritetskollisjoner mellom panthavere, må pantet slettes eller prioritetsvikelse tinglyses på originale pantedokumenter (jf. matrikkelforskriften § 43 (8)).
 • Send søknaden

Lever begjæringsskjemaet med vedlegg til oss per post eller ved oppmøte på Rådhuset. Du kan ikke levere dette digitalt, fordi vi må ha originale signaturer.

 • Postadresse: Postboks 7500, 3008 Drammen
 • Besøksadresse: Engene 1, 3015 Drammen

Sletting av seksjonering er gebyrfritt.