Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Egenerklæring om konsesjonsfrihet skal benyttes i forbindelse med tinglysning av eiendomsoverdragelser. Bebygd eiendom under to mål kan erverves (omsettes) uten egenerklæring.

Det er virksomhet Geodata som behandler egenerklæring om konsesjonsfrihet. 

 • Fyll ut og signer skjemaet "Egenerklæring om konsesjonsfrihet"
 • Skjemaet må være undertegnet av ny eier. Hvis det er flere eiere, må det leveres et eget skjema for hver eier.
 • Skjemaet sendes til
  Drammen kommune
  Postboks 7500
  3008 Drammen​
 • Du kan også sende krypert skjema til kommunepost@drammen.kommune.no
  Skjemaet bør sendes med kryptering, da det inneholder informasjon om fødsels- og personnummer.

For noen konsesjonsfrie erverv ikke nødvendig å bruke
egenerklæring. De mest praktiske tilfellene er:

 • Erverv av bebygd eiendom hvor tomta ikke er større enn
  2 dekar.
 • Erverv av sameiepart i bebygd eiendom som i
  vedtatt reguleringsplan er lagt ut til annet enn
  landbruksområde når erververen er sameier i
  eiendommen fra før.
 • Erverv av eiendomsleilighet, aksjeleilighet,
  obligasjonsleilighet, andel i boligbyggelag og
  borettslag og ved borettslags erverv av fast
  eiendom fra boligbyggelag.

Du kan lese mer om regelverket som gjelder konsesjonsfrihet på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet.

Eiendom med konsesjonsplikt

Ta kontakt med virksomhet Miljø og landbruk dersom du skal overta eiendom med konsesjonsplikt.

Du kan lese mer om regelverket som gjelder konsesjon på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet.